IşıkIE Hakkında

Endüstri Mühendisliği diğer mühendislik dallarından farklı olarak bu bilgileri çok değişik alanlarda uygular: enformasyon teknolojileri (IT), sağlık, havacılık, enerji üretimi, finans, endüstriyel ve ticari danışmanlık bunlardan birkaçıdır. Bankalarda, hastanelerde, devlette, fabrikalarda, üniversitelerde, toptan satış yapan şirketlerde, hava alanlarında endüstri mühendislerini bulabilirsiniz. Endüstri mühendisleri sistemin bütününü görür, organizasyonu etkileyen olayları anlar.

Endüstri mühendisliğinin araçları yıllar boyunca değişiklikler göstermiştir. Matematiksel modeller kullanılarak sistemler daha verimli ve üretken yapılabilir. Endüstri mühendisliğinde verilen yöneylem araştırması / yönetim bilimleri ne ilişkin dersler, sistemlerin en iyi çalışabilmelerini tespit etmek amacı ile matematiksel analizlerin uygulanmasına yöneliktir. Bir sistem bilgisayar ve enformasyon mühendisliği kullanılarak da geliştirilebilir. Son olarak, insanların üretkenliği iş çevrelerinin, kullandığı makinelerin daha iyi tasarlanması ile de arttırılabilir. Bu alan insan faktörleri olarak adlandırılmaktadır.

Bir endüstri mühendisi, kamu kuruluşlarından hastanelere, pazarlama şirketlerinden üretim tesislerine kadar her tür endüstriyel, ticari ve benzer diğer kurumlarda çalışabilirler. Endüstri mühendislerine olan talebin son 20 yıldır sürekli olarak artmasının çok önemli bir nedeni vardır. Bu da organizasyonların verimlilik düzeylerini üzerinde düşünülmüş ve sistematik olarak yapılan çalışmalarla artırma isteklerinden kaynaklanmaktadır.

Kar amaçlı çalışan organizasyonlar iç ve dış pazarda rekabet yapabilmek için verimliliklerini arttırmak zorunda kalmaktadırlar. Kar amacı gütmeyen organizasyonlar da yararlı bir kurum olarak kalmaya devam etmek için verimliliğini arttırmak zorunda kalmaktadırlar.


IşıkIE Misyonu ve Vizyonu

IşıkIE Amaçları

IşıkIE Öğrenme Hedefleri


İlgili Dosyalar