Enstrümantasyon Laboratuvarı

Deneyler ve Uygulamalar

Biyomedikal Laboratuvarında, öğrencilerin temel biyolojik sinyallerin ölçümlerini öğrenmelerini amaçlanmaktadır. Öğrenciler laboratuvarda BIOPAC deney setlerinden yararlanmaktadır ve kendi EKG (Electrocardiography, kalp sinyalleri) , EMG (electromyography, kas sinyalleri), EOG (electrooculography, göz sinyalleri), EEG (electroencephalography, beyin sinyalleri) sinyallerini bu cihaz yardımıyla ölçmektedirler. Öğrenciler ölçümleri aldıktan sonra sinyaller üstünden belli bazı işlemler gerçekleştirmektedir. Örneğin bir EEG sinyalinden Alfa, Beta, Theta ve Gama sinyallerinin çıkartılması ve gözlemlenmesi, yada EMG ve EKG sinyallerinin 50 Hz şebeke gürültüsünden arındırılması gibi. Biopac deneylerinin içerikleri aşağıda listelenmiştir:

Elektrokardiyogram(EKG) ölçümü
Elektromiyogram (EMG) ölçümü
Elektrookulogram (EOG) ölçümü
Elektroensefalogram (EEG) ölçümü
Osilemetrik kan basıncı ölçümü
Solunum ventilasyonunun belirlenmesi
Nabız ölçümü
Kan basıncı
Kalp sesleri
Vücut empedansının belirlenmesi


Donanımsal Gereçler

BİOPAC deney seti: EKG, EMG ,EEG sinyallerinin ölçülmesine yarayan ve bunlarla ilgili gerekli sinyal işleme işlemlerinde kullanılan bir deney setidir. Cihazla birlikte aynı anda 4 farklı ölçüm yapılabilir.

Biopac cihazının özellikleri:
DigitalInput/Output bulunması
Cihaz üstünden, Digital Filtreleme veya matematiksel işlemlerin yapılabilinmesi
Sinyalin FFT, Power Spectral Density, Histogram çıktılarını verebilmesi
4 kanal olarak sinyal kaydı yapılabilmesi ve örnekleme frekanslarının değiştirilebilmesi

Hasta Başı Monitör
Labratuvarımızda 2 adet hasta başı monitör bulunur ve öğrencilere başlangıç olarak tanıtım amaçlı EKG, tansiyon, SP02 ölçümleri bunun üstünden gösterilir.

Perfüzyon pompası
Bunlara ek olarak biyomedikal labratuvarlarında sinyal işlemeye uygun yüksek işlem gücüne sahip 6 adet bilgisayar bulunmaktadır.

İlgili Dosyalar