İşletme Lisans Programı (İngilizce)

İşletme Lisans Programı (İngilizce)

İşletme Programı yönetim bilimlerinin temel taşlarını oluşturan bir programdır. Gerek kar amaçlı mal ve hizmet üreten bir işyeri gerekse de kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşunun yönetimi belirli temel kararlar etrafinda gerçekleşmektedir. Mal ve hizmetin ne kadar ve nasıl üretileceğinin planlanmasından başlayıp, üretimin finanse edilmesi, insan kaynaklarinin planlanmasi, ürünün veya hizmetin müşteriye ulaşmasına kadar geçen süreci kapsayan bu kararları küçük veya büyük çaplı tüm işletmeler vermek zorundadır. Firmalar ayrıca kendi değerlerini yaratarak, geleceğe yönelik stratejilerini de geliştirmek durumundadırlar. İşletme Programı bu kararların alınmasında uygulanabilecek teoriyi ve uygulamayı konu edinir.

Günümüzde doğru strateji ve politikaları geliştiren, kaynakların verimli kullanımı ve dağılımını sağlayan, doğru karar verme ve performans değerlendirme süreçlerini uygulayan, alınan kararların toplumsal ve etik boyutlarını da ihmal etmeyen işletmeler başarılı olmaktadır. Işık İşletme programı müfredatı da bu çerçevede yurtiçi ve yurtdışı uygulamaları birleştirerek öğrencilerimize eş zamanlı planlama, analiz etme, karar verme, sonuçları değerlendirme ve çözüm üretme becerilerini kazandirarak geleceğe hazırlamaktadır. İşletme Programı, İngilizce İşletme ve Türkçe İşletme olarak sunulmaktadır.

İlgili Dosyalar