Orta Doğu Çalışmaları (Tezsiz)

Orta Doğu Çalışmaları (Tezsiz)

Tezsiz ve tezli Program başvuruları online olarak yapılmaktadır.

Online Başvuru Formu


Başvuruları kabul edilen adaylar, kesin kayıt yaptırırken Maslak Kampüsü'nde bulunan Öğrenci İşleri Ofisi'ne aşağıdaki belgeleri şahsen veya e-posta yoluyla ulaştırmaları gerekir.

Başvuru Formu
  • İki adet referans mektubu (Işık Üniversitesi mezunlarından talep edilmez); referans mektubu sahiplerince program başkanına (odul.celep@isikun.edu.tr) ve fakülte sekreterliğine (leyla.sahin@isikun.edu.tr) e-posta yoluyla iletilmelidir.
  • lisans transcript;
  • güncel özgeçmiş/CV
Kesin Kayıt Evrakları
  1. Lisans diplomanızın noter onaylı aslı, diplomanız hazır değilse Geçici Mezuniyet Belgenizin aslı*
  2. Nüfus cüzdanının arkalı önlü fotokopisi (aslını kayıt sırasında yanınızda bulundurunuz)
  3. Erkek adayların bağlı bulundukları askerlik şubesinden alacakları "Kayıt olmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına" ilişkin yeni tarihli askerlik durum belgesi**
  4. Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontu
  5. Tezli Yüksek Lisans Programları için ALES (en az 55 puan)
  6. İngilizce Eğitim Veren Programlar için : Adayların YDS sınavından en az 55 puan, ya da TOEFL (IBT) sınavından en az 66 puana sahip olduğunu belgelendirmeleri veya Işık Üniversitesinin Uyguladığı İngilizce Dil Sınav Belgesi
  7. Her birinin arkasına ad ve soyad yazılmış 3 adet fotoğraf.

Işık Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı Baraj Puanı Üniversite Senatosu tarafından belirlenir.

* Diploması hazır olmayan adayların bu belge yerine geçici mezuniyet belgesinin aslını getirmesi gerekmektedir.(Geçici Mezuniyet belgelerinin fotokopi veya aslı gibidir örnekleri kabul edilmemektedir.) 
** Askerliğini yapan adayların terhis belgesinin aslı, aslı yoksa fotokopisini getirmesi gerekmektedir. 

Kesin kayıt işleminiz Maslak Kampüsü Öğrenci İşleri Ofisi'nde yapılacaktır. Diploma dışında eksik belgesi olanlar için "eksik evrak tutanağı" düzenlenecek ve eksik belgesini Akademik Takvimde yer alan geç kayıt döneminin sonuna kadar getirmeyenlerin kaydı geçersiz sayılacaktır.

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ödül Celep
E-posta :odul.celep@isikun.edu.tr

İletişim
444 07 99 / 6127-28-29
(Navigasyonda açmak için adrese tıklayınız)