Sinema ve Televizyon (Tezli/Tezsiz - Türkçe)

Sinema ve Televizyon (Tezli/Tezsiz - Türkçe)

SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TÜRKÇE)  

BAŞVURU KOŞULLARI VE GEREKLİ BELGELER (2020-2021)

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

·      Tam doldurulmuş imzalı başvuru formu

·      4 Yıllık Lisans diploması veya onaylı mezuniyet belgesi veya geçici mezuniyet belgesi**

·      Onaylı not çizelgesi (transkript) belgesi

·      Lisans Genel Not Ortalaması (GNO) 2.0 - 4

·      ALES en az 55 puan (Eşit Ağırlık) sınav sonuç belgesi

·      Yabancı uyruklu adaylar için Türkçe yeterliğini gösteren TÖMER diploması veya belgesi

·      Özgeçmiş

·      Niyet mektubu

·      *** İki adet referans mektubu

·      Yabancı Dil Puanı aranmamaktadır.

·      Aday alan ile ilgili çalışmalarını içeren dosyayı mülakat aşamasında getirebilir.

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

·      Tam doldurulmuş imzalı başvuru formu

·      4 Yıllık Lisans diploması veya onaylı mezuniyet belgesi veya geçici mezuniyet belgesi**

·      Onaylı not çizelgesi (transkript) belgesi

·      Lisans Genel Not Ortalaması (GNO) ) 2.0 - 4

·      Yabancı uyruklu adaylar için Türkçe yeterliğini gösteren TÖMER diploması veya belgesi

·      Özgeçmiş

·      Niyet mektubu

·      *** İki adet referans mektubu

·      ALES ve Yabancı Dil Puanı aranmamaktadır.

·      Adayın alan ile ilgili çalışmalarını içeren dosya mülakat aşamasında getirilmelidir.

 

* Başvuru dönemleri ve mülakat tarihleri web sayfasından duyurulacaktır.
*Tüm belgeler elden teslim edilecektir.
*Belgeler tam getirilmediği takdirde başvuru kabul edilmeyecektir.

** Başvuru esnasında istenen "Geçici Mezuniyet Belgesi veya Diploma" belgesini henüz alamadığı için sunamayan adaylar bu belgeleri kesin kayıtta ibraz edebileceklerdir. Kesin kayıta kadar Geçici Mezuniyet Belgesi veya Diploma belgesini alamayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.
***Işık Üniversitesi mezunları için referans mektubu gerekli değildir.

Ön Başvuru linki : http://sbekayit.isikun.edu.tr/

 

İletişim:

sinema.televizyon@isikun.edutr

instagram: isiksinematelevizyon