Yönetim Bilişim Sistemleri - MIS (Tezsiz-İngilizce)

Yönetim Bilişim Sistemleri - MIS (Tezsiz-İngilizce)

Başvuru için gerekli belgeler;

  • Lisans diplomanızın noter onaylı aslı, diplomanız hazır değilse Geçici Mezuniyet Belgenizin aslı*
  • Nüfus cüzdanının arkalı önlü fotokopisi (aslını kayıt sırasında yanınızda bulundurunuz)
  • Erkek adayların bağlı bulundukları askerlik şubesinden alacakları "Kayıt olmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına" ilişkin yeni tarihli askerlik durum belgesi**
  • Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontu
  • Her birinin arkasına ad ve soyad yazılmış 3 adet fotoğraf. Renkli fotokopi veya polaroid fotoğraf geçersizdir
  • İngilizce Eğitim Veren Programlar ve Doktora Programları için İngilizce Yeterlilik Belgesi: Adayların YDS sınavından en az 55 puan, ya da TOEFL (IBT) sınavından en az 66 puana sahip olduğunu belgelendirmeleri gerekmektedir. 

* Diploması hazır olmayan adayların bu belge yerine geçici mezuniyet belgesinin aslını getirmesi gerekmektedir.(Geçici Mezuniyet belgelerinin fotokopi veya aslı gibidir örnekleri kabul edilmemektedir.) 

** Askerliğini yapan adayların terhis belgesinin aslı, aslı yoksa fotokopisini getirmesi gerekmektedir. 

Kesin kayıt işleminiz Maslak Kampüsü Öğrenci İşleri Ofisi'nde yapılacaktır. Diploma dışında eksik belgesi olanlar için "eksik evrak tutanağı" düzenlenecek ve eksik belgesini Akademik Takvimde yer alan geç kayıt döneminin sonuna kadar getirmeyenlerin kaydı geçersiz sayılacaktır.


Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm Çiğdem Çavdaroğlu

Enformasyon Teknolojileri Bölüm Başkanı 

E-Posta: cigdem.cavdaroglu@isikun.edu.tr

Tel: (0 216) 528 72 99


İletişim
Adres: Maslak Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No: 106, 34485, Maslak/İstanbul
lee@isikun.edu.tr
444 07 99 / 6127-28-29
(Navigasyonda açmak için adrese tıklayınız)

İlgili Dosyalar