Başvuru Koşulları

KLİNİK PSİKOLOJİ TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Klinik Psikoloji Lisansüstü programları için 2023-2024 Güz Dönemi Eğitim-Öğretim Döneminde başvuru koşulları:


a)  Tezli yüksek lisans programı için,


•  Psikoloji/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans diploması veya onaylı mezuniyet belgesi veya geçici mezuniyet belgesi olmak,

•  Lisans Mezuniyet genel not ortalaması (GNO) en az 2.5-4 olmak,

•  ALES en az 60 puan (EA) veya eşdeğer GRE/GMAT sınav sonuç belgesi olmak,

• Anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından TOEFL-IBT: en az 60 puan veya YDS/ÜDS/KPDS/YÖKDİL: en az 50 puan veya Işık Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılan İngilizce Seviye Tespit Sınavı'ndan en az 55 puan aldığını gösteren sınav sonuç belgesi olmak;

•   İki adet referans mektubu (Işık Üniversitesi mezunları için istenmeyecektir.)


b) Tezsiz yüksek lisans programı için,


•  Psikoloji/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans diploması veya onaylı mezuniyet belgesi veya geçici mezuniyet belgesi olmak,

•  Lisans Mezuniyet genel not ortalaması (GNO) en az 2.5-4 olmak,

•  ALES en az 60 puan (EA) veya eşdeğer GRE/GMAT sınav sonuç belgesi olmak,

•  Anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından TOEFL-IBT: en az 60 puan veya YDS/ÜDS/KPDS/YÖKDİL: en az 50 puan veya Işık Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılan İngilizce Seviye Tespit Sınavı'ndan en az 55 puan aldığını gösteren sınav sonuç belgesi olmak;

•   İki adet referans mektubu (Işık Üniversitesi mezunları için istenmeyecektir.)


c) Tezli YL programı için ALES (EA) %50+bilim sınavı puanı %10+mülakat puanı %40, tezsiz YL programı için bilim sınavı puanı %20+mülakat puanı %80, oranında başarı puanının hesaplanması ve başarı puanı sıralamasına göre öğrenci alımı yapılması uygun görülmüştür.


*Başvuru dönemleri Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji web sayfalarından duyurulacaktır. 


*Tüm belgeler Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü web sayfasındaki çevrimiçi başvuru sekmesinden Eduhub sistemi üzerinden çevrimiçi olarak yüklenecektir. 


*Referans mektupları Işık Üniversitesi Maslak kampüsü Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'ne elden ve imza karşılığında teslim edilecektir. 


*Belgeler tam teslim edilmediği takdirde başvuru kabul edilmeyecektir.


**Başvuru esnasında istenen "Geçici Mezuniyet Belgesi veya Diploma" belgesini henüz alamadığı için sunamayan adaylar bu belgeleri kesin kayıtta ibraz edebileceklerdir. Kesin kayıta kadar Geçici Mezuniyet Belgesi veya Diploma belgesini alamayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.


***Işık Üniversitesi mezunları için bu belge (iki referans mektubu) gerekli değildir.


****Adayların başvuru sürecini eksiksiz tamamlamış olmaları programa kabul edildikleri anlamına gelmemektedir. Program kabulü için başvuru sürecini eksiksiz tamamlayan adayların, başvurdukları programa uygunlukları yazılı ve sözlü mülakatlarla değerlendirilecek, yapılan değerlendirmeler sonucu programa kabul edilen adayların listesi Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü web sayfamızda ilan edilecektir. İlgili Dosyalar