Başvuru Koşulları

KLİNİK PSİKOLOJİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER


Psikoloji / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık / Tıp Fakültesi Lisans diploması veya onaylı mezuniyet belgesi veya geçici mezuniyet belgesi**

Onaylı not çizelgesi (transkript) belgesi

Lisans Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2.5-4

ALES en az 60 puan (Eşit Ağırlık) veya eşdeğer GRE / GMAT sınav sonuç belgesi

YDS/e-YDS/ÜDS/KPDS/YÖKDİL sınavlarının İngilizce alanından en az 60 puan almış olmak veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen İngilizce yabancı dil sınavlarından KPDS/ÜDS/YDS/e-YDS sınavlarından elde edilecek 60 puana eş değerde sınav sonucuna sahip olmak veya Işık Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılan İngilizce Seviye Tespit Sınavı'ndan en az 65 puan aldığını gösteren sınav sonuç belgesine sahip olmak

***İki referans mektubu (Referans mektuplarınız için de hocalarınız hazırlamış olduğu format bizim için yeterli olup, başvuru dönemimizde sizin adınıza referans mektubunu e-mail olarak iletebilirler.(klinik.psikoloji@isikun.edu.tr)

Tam doldurulmuş imzalı başvuru formu (Sayfa sonunda erişebilirsiniz.)


KLİNİK PSİKOLOJİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER


Psikoloji / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık / Tıp Fakültesi Lisans diploması veya onaylı mezuniyet belgesi veya geçici mezuniyet belgesi**

Onaylı not çizelgesi (transkript) belgesi

Lisans Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2.5-4

YDS/e-YDS/ÜDS/KPDS/YÖKDİL sınavlarının İngilizce alanından en az 60 puan almış olmak veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen İngilizce yabancı dil sınavlarından KPDS/ÜDS/YDS/e-YDS sınavlarından elde edilecek 60 puana eş değerde sınav sonucuna sahip olmak veya Işık Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılan İngilizce Seviye Tespit Sınavı'ndan en az 65 puan aldığını gösteren sınav sonuç belgesine sahip olmak

***İki referans mektubu (Referans mektuplarınız için de hocalarınız hazırlamış olduğu format bizim için yeterli olup, başvuru dönemimizde sizin adınıza referans mektubunu e-mail olarak iletebilirler (klinik.psikoloji@isikun.edu.tr). 

Tam doldurulmuş imzalı başvuru formu (Sayfa sonunda ulaşabilirsiniz.)

*Başvuru dönemleri web sayfasından duyurulacaktır.

*Tüm belgeler elden teslim alınacaktır. Online olarak klinik.psikoloji@isikun.edu.tr e-mail adresine gönderilen evraklar elden teslim edilmediği sürece işleme alınmayacaktır.

*Belgeler tam teslim edilmediği takdirde başvuru kabul edilmeyecektir.

**Başvuru esnasında istenen "Geçici Mezuniyet Belgesi veya Diploma" belgesini henüz alamadığı için sunamayan adaylar bu belgeleri kesin kayıtta ibraz edebileceklerdir. Kesin kayıta kadar Geçici Mezuniyet Belgesi veya Diploma belgesini alamayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

***Işık Üniversitesi mezunları için bu belge (iki referans mektubu) gerekli değildir.

****Adayların başvuru sürecini eksiksiz tamamlamış olmaları programa kabul edildikleri anlamına gelmemektedir. Program kabulü için başvuru sürecini eksiksiz tamamlayan adayların, başvurdukları programa uygunlukları yazılı ve sözlü mülakatlarla değerlendirilecek, yapılan değerlendirmeler sonucu programa kabul edilen adayların listesi web sayfamızda ilan edilecektir.


İlgili Dosyalar