Kazanılan Derece ve Mezunların Mesleki Profilleri

Kazanılan Derece ve Mezunların Mesleki Profilleri

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, KLİNİK PSİKOLOJİ (Türkçe, Tezli/Tezsiz) alanında derecesi (Master of Arts) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Klinik Psikoloji Tezli/Tezsiz Türkçe Yüksek Lisans Programı

TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey
Klinik Psikoloji Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans derecesi almak için gerekli olan toplam kredi sayısı ile ilgili koşullar

Program dört yarıyıldan oluşmakta, tezli veya tezsiz olarak tamamlanabilmektedir. Öğrencilerin tezli programdan mezun olabilmesi için 31 kredi saatlik ders yükünü, kredisiz bir seminer dersini, uygulamaya yönelik stajlarını ve yüksek lisans tezlerini başarıyla tamamlamış olmaları gerekmektedir (120 AKTS). Öğrencilerin tezsiz programdan mezun olabilmesi için 30 kredi saatlik ders yükünü, uygulamaya dönük stajlarını ve yüksek lisans projelerini başarıyla tamamlamış olmaları gerekmektedir (94 AKTS).

Mezunların Mesleki Profili

Klinik psikoloji, psikolojinin, akıl ve ruh hastalıklarının tanı ve tedavisiyle ilgili dalıdır. Klinik psikologlar, özel ofislerinde, ruh sağlığı birimlerinde, sağlık hizmetleri servislerinde, hastanelerde, okullarda, üniversitelerde, yasal sistemlerde, tıbbi sistemlerde, danışmanlık merkezlerinde, devlet dairelerinde ve askeri hizmetlerde çalışabilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarına başvurabilmektedirler.

İlgili Dosyalar