Başvuru Koşulları

Online Başvuru Formu

KLİNİK PSİKOLOJİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Psikoloji / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık / Tıp Fakültesi Lisans diploması veya onaylı mezuniyet belgesi veya geçici mezuniyet belgesi**
 • Onaylı not çizelgesi (transkript) belgesi
 • Lisans Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2.5-4
 • ALES en az 60 puan (Eşit Ağırlık) veya eşdeğer GRE / GMAT sınav sonuç belgesi​
 • Anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından TOEFL-IBT: en az 60 puan veya YDS/ÜDS/KPDS/YÖKDİL: en az 50 puan aldığını gösteren sınav sonuç belgesi veya Işık Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılan sınavdan en az 55 aldığını gösteren sınav sonuç belgesi
 • ***İki referans mektubu
 • Tam doldurulmuş imzalı başvuru formu

KLİNİK PSİKOLOJİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Psikoloji / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık / Tıp Fakültesi Lisans diploması veya onaylı mezuniyet belgesi veya geçici mezuniyet belgesi**
 • Onaylı not çizelgesi (transkript) belgesi
 • Lisans Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2.5-4
 • Anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından TOEFL-IBT: en az 60 puan veya YDS/ÜDS/KPDS/YÖKDİL: en az 50 puan aldığını gösteren sınav sonuç belgesi veya Işık Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılan sınavdan en az 55 aldığını gösteren sınav sonuç belgesi
 • ***İki referans mektubu
 • Tam doldurulmuş imzalı başvuru formu (Sayfa sonunda ulaşabilirsiniz.)

* Başvuru dönemleri web sayfasından duyurulacaktır.
*Tüm belgeler online olarak klinik.psikoloji@isikun.edu.tr e-mail adresine gönderilmesi yeterlidir.
*Belgeler tam gönderilmediği takdirde başvuru kabul edilmeyecektir.
**Başvuru esnasında istenen "Geçici Mezuniyet Belgesi veya Diploma" belgesini henüz alamadığı için sunamayan adaylar bu belgeleri kesin kayıtta ibraz edebileceklerdir. Kesin kayıta kadar Geçici Mezuniyet Belgesi veya Diploma belgesini alamayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.
***Işık Üniversitesi mezunları için bu belge (iki referans mektubu) gerekli değildir.

İlgili Dosyalar