İş Sağlığı ve Güvenliği Programı

İş Sağlığı ve Güvenliği Programı

Hakkında Programın Amacı :

İş Sağlığı ve Güvenliği programın amacı, endüstri kuruluşlarının ihtiyacı olan ve bir işletmenin tüm iş güvenliği sorumluluğunu üstlenebilecek bilgi, beceri ve yetenekte "İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri" yetiştirmektir.

Bu programda, İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip eden ve yorumlayan, Mesleki etik kurallara uygun davranan, bir işletmede iş güvenliğinin sağlanabilmesi için alınması gereken tüm tedbirleri alan, çalıştığı kurumun risk analizini yapabilen ve riskleri önlemede gerekli tedbirleri sağlayan, İş sağlığı ve güvenliği konusunda gündemdeki olaylara duyarlı ve gelişmeleri izleyen bireyler yetiştirmek, hedeflerimiz arasındadır. Mezunlarımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan "İş Güvenliği Uzmanlığı" sınavında başarılı olmaları halinde, "C Belgesi" sahibi olabilirler. Eğitim dili Türkçe'dir.

Eğitimin İçeriği:

İş sağlığı ve güvenliği programımız, teorik ve uygulamalı olarak, günümüzün şartlarına uygun, çağdaş eğitim metodlarıyla desteklenmekte ve öğrencilerini mesleki alanda yeterli deneyime sahip olabilecek şekilde mezun olmaları sağlanmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği programında dersler; ağırlıklı olarak işçi sağlığı ve iş güvenliğine yöneliktir. Ayrıca temel derslerin yanı sıra İlkyardım, Çevre Koruma, İş Sağlığı ve Güvenliği, Risk Etmenleri, İş Hijyeni, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri, Toplam Kalite Entegre Yönetimi, Kimyasallar ve Tehlikeleri, Yangından Korunma Yöntemleri, İş Güvenliği Mevzuatı, İş Güvenliği Eğitim Metodları, İş Kazaları - Meslek Hastalıkları, Ergonomi, İstatistik, Temel Hukuk, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ile ilgili dersler yer almaktadır.

Öğrencilerimiz meslek yüksekokulu İlkyardım ve İş Sağlığı ve Güvenliği laboratuarlarını, bilgisayar laboratuvarlarını kullanma imkanına sahiptirler. Proje olarak, öğrencilere işçi sağlığı ve iş güvenliği toplam kalite yönetmenliği ile ilgili konular verilecek, öğrenciler çeşitli iş yerlerinde araştırma ve uygulama yapıp, derledikleri bilgileri danışman öğretim elemanları ve öğrencilere sunacaklardır.

Mezuniyet Sonrası İş Olanakları:

Günümüzde çalışanların sağlığına verilen önem ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturma ihtiyacı iş sağlığı ve güvenliği alanındaki gelişmeleri hızlandırmıştır.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile, özel sektörde ve kamu sektöründe, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili personel (İş güvenliği uzmanı, İş yeri hekimi v.b.) istihdamı zorunlu hale getirilmiştir.

İlgili Dosyalar