İlk ve Acil Yardım Programı

İlk ve Acil Yardım Programı

Hakkında
Programın Amacı :  Bu programda dört yarıyıllık eğitim süresi boyunca öğrenciler, acil hasta bakımı, resusitasyon, travma ve spor yaralanmaları, acil sağlik hizmetleri, ambulans eğitimi gibi alanlara özgü temel dersler ve uygulamalar ile mesleki bilgi, beceri ve tutum kazanmaktadır. Bununla birlikte genel farmakoloji, sağlık psikolojisi, ekg analizi, tıbbı deontoloji, iş sağlığı ve güvenliğine giriş dersleriyle de sağlık ekibinin yetkin bir parçası olarak mezun olurlar. 

Program, acil bir hastalık ya da kaza durumunda olay yerinde uygulanacak tedavi ve bakım hizmetini verebilen, hastanın ve yaralının donanımlı ambulans ile sağlık kurumuna taşınmasını sağlayan, ilk ve acil yardım teknikeri yetiştirmektedir. İlk ve Acil Yardım Teknikeri olmak isteyenlerin, insan sağlığı ile ilgili alanlara ilgi duyması ve bu alanlarda başarılı, bedence sağlıklı ve güçlü, çabuk ve doğru karar verebilen, dikkatli, soğukkanlı ve sorumluluk duygusu güçlü, etkili iletişim kurabilen bireyler olmaları gerekir. 

İlk ve Acil Yardım Teknikeri, 112 acil yardım istasyonları, 112 komuta kontrol merkezleri, resmi ve özel hastane acil servislerinde gece ve/veya gündüz görev alabilmektedir. Ayrıca ilk ve acil yardım hizmetine ihtiyaç duyulan alanlarda (belediyeler bünyesinde itfaiyelerin arama kurtarma birimleri, özel ambulanslar, özel hastaneler, özel şirketler, spor karşılaşmaları, havaalanları, cankurtaranlık eğitimi almaları halinde plajlar ve havuzlar) çalışabilmektedir. 


İlk ve Acil Yardım Ön Lisans Programı'ndan mezun olan öğrencinin, dikey geçiş yapabileceği lisans programları: 
  •  Hemşirelik 
  •  Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri 
  •  Acil Yardım ve Afet Yönetimi

İlgili Dosyalar