Anestezi Programı

Anestezi Programı

Programın Amacı

Anestezi Programımız cerrahi operasyonlar öncesi hastayı ameliyata hazırlayan, ameliyat sırasında anestezi uzmanına destek veren, hasta takibini gerçekleştiren ve ameliyat sonrası hasta uyanma sürecini takip ederek kontrollerini sağlayan Anestezi Teknikerleri yetiştirmektedir.

Program içeriği, Anestezi ve Reanimasyon bölümlerinin ihtiyacı olan uluslararası standartlarda mesleki yeterliklere sahip, nitelikli, ekip uyumu içinde çalışabilen, sorumluluk sahibi, meslek etiği ilkelerini kavramış bireylerin yetiştirilmesi için gerekli teorik ve uygulamalı bileşenlerden oluşmaktadır.

Cerrahi sağaltım yöntemlerindeki hızlı gelişime paralel olarak, Anestezi Teknikerine duyulan gereksinim her geçen gün artmakta, program mezunları ameliyat yapılan bütün sağlık kurumlarında çalışabilmektedir. Ayrıca öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı ile Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri programlarında lisans eğitimlerine devam edebilmektedirler.

İlgili Dosyalar