Eğitim - Öğretim

Işık Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Programı disiplinlerarası eğitimi öğrencilerine en iyi şekilde verecek şekilde kurgulanmıştır. Biyomedikal Mühendisliği temel olarak elektronik, makina ve kimya mühendisliği ve biyoloji ve tıp alanlarından ara kesitler içeren disiplinler arası bir uzmanlık alanıdır. Elektronik mühendisliğinin, biyoelektrik, tıbbi görüntüleme, enstrümantasyon, optik sistemler, sistem fizyolojisi, sinir bilimi, biyoalgılayıcılar gibi alt dallarını; makina mühendisliğinin biyomekanik, biyomalzeme, biyotaşıma ve biyolojik sistem modelleme alt dallarını; kimya mühendisliğinin biyokimya, hücre, doku, biyotaşıma ve biyomalzeme alt dallarını kapsamaktadır. Öğrencilerimizin eğitim-öğretim süreleri boyunca almış oldukları derslere ve detaylı içeriklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
İlgili Dosyalar