Biyomedikal Mühendisliği Programı

Biyomedikal Mühendisliği Programı

Biyomedikal Mühendisliği, sağlık alanında ölçüm, tanı ve tedavi amacı ile kullanılan elektronik ve mekanik cihaz ve sistemlerin tasarımı, geliştirilmesi ve gerçeklenmesini kapsayan bir alandır. Ölçme ve tıbbi kayıt ya da görüntüleme için geliştirilmiş olan EKG (kalp elektrik işaretleri), EEG (beyin elektrik işaretleri), EMG (kas elektrik işaretleri), röntgen, ultrason, CT (tomografik görüntüleme), MR (manyetik razonans görüntüleme) gibi sistemler tanı amaçlı; radyoterapi, laser sistemleri, diyaliz makinası, defibrilatör, ventilatör, puls oksimetre gibi sistemler ve her türlü protez araçları (kalp pili, yapay organlar, vb) ise tedavi amaçlı kullanılan biyomedikal cihaz ve sistemlerdir.

Biyomedikal mühendislerinin çalışma konuları, tanı ve tedavi amaçlı cihazların ve yazılımların tasarımından, pek çok teknik kaynaklardan bilgileri derleyip yeni süreçler geliştirmeye ve klinik problemleri çözme amacıyla araştırmalar yapmaya kadar geniş bir alana yayılır. Biyomedikal Mühendisliğinin ilgi alanı içinde, sağlık alanında tanı ve tedavi amacıyla kullanılan ve sistemlerin tasarım, üretim, geliştirme, teknik işletme ve bakım-onarım faaliyetleri de yer alır. Günümüzde, hastanelerde yaklaşık yirmi bin farklı tür tıbbi cihaz ve sistem kullanılmakta olup ülkemizdeki kullanılan biyomedikal cihaz ve sistem sayısı son yirmi yılda yediye katlanmıştır. Ülkemizde gerek devlet gerek özel gerekse üniversite hastanelerinde Biyomedikal birimi ve biyomedikal mühendisi bulundurmak yasal bir zorunluluktur.

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü bünyesinde açılan Biyomedikal Mühendisliği Programı, 2011-12 güz yarıyılında öğretime başlamış olup, fakülte bünyesindeki bilgisayar, makine ve endüstri mühendisliği bölümleri olmasından güç alarak bilgisayar uygulamalarına öncelik veren, simülasyona dayanan, biyoelektronik, biyomekanik ve biyolojik kontrol sistemleri incelenmesine de yoğunlaşmayı hedeflemektedir. Bu nedenlerle modelleme esaslarının ve tasarım için gerekli becerilerin kazandırılması ve araçların öğretimi ve bu bilgilerin kullanımıyla klinik ve tıbbi uygulamalarda veya endüstriyel alanlarda başarılı olacak mühendislerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Mezunlarımız, temelde klinik ve hastanelerde sağlık sektöründe, kısmen hizmet sektöründe, kısmen de elektromekanik-elektronik tıbbi cihazlar ve sistemler üretim ve pazarlama kuruluşlarında biyomedikal mühendisi olarak istihdam edilebileceklerdir.

İlgili Dosyalar