Mekatronik Mühendisliği Öğrencileri için ÇAP Programı

Mekatronik Mühendisliği Öğrencileri için ÇAP Programı

Ders Kod Ders Adı Kredi
EE 222 Devre Kuramı II 4
EE 262 Elektromanyetik Alanlar ve Dalgalar 4
EE 302 Elektromekanik Enerji Dönüşümü 3
EE 303 Benzetim Gerçleri 3
EE 336 Elektronik II 4
EE 353 İşaretler ve Sistemler 4
EE 354 Sayısal İşaret İşleme 3
EE 363 Mikrodalga Mühendisliği 3
EE 370 İletişim Sistemlerine Giriş 3
EE_D2_I Bölüm Seçmeli 3
EE_D2_II Bölüm Seçmeli 3
EE_D2_III Bölüm Seçmeli 3
EE_D2_IV Bölüm Seçmeli 3
EE 390 Yaz Stajı II NC
EE 490 Bitirme Projesi 4
TOPLAM - 47

*Bitirme Projesi ilgili bölümlerin onayı ile eş-danışmanlı ortak bir proje olarak yapılabilir.

İlgili Dosyalar