İnşaat Mühendisliği Öğrencileri için ÇAP Programı

İnşaat Mühendisliği Öğrencileri için ÇAP Programı

Ders Kod Ders Adı Kredi
CSE 203 Nesne Yönelimli Programlama 3
EE 221 Devre Kuramı I 4
EE 222 Devre Kuramı II 4
EE 224 Elektrik Devreleri Lab. 1
EE 232 Elektronik I 4
EE 240 Mantık Devreleri Tasarımı 3
EE 242 Mantık Devreleri Tasarımı Lab. 1
EE 262 Elektromanyetik Alanlar ve Dalgalar 4
EE 302 Elektromekanik Enerji Dönüşümü 3
EE 303 Benzetim Gereçleri 3
EE 333 Elektronik Lab. 1
EE 336 Elektronik II 4
EE 352 Sistem Dinamiği ve Denetimi 3
EE 353 İşaret ve Sistemler 4
EE 354 Sayısal İşaret İşleme 3
EE 363 Mikrodalga Mühendisliği 3
EE 370 İletişim Sistemlerine Giriş 3
EE_D2_I Bölüm Seçmeli 3
EE_D2_II Bölüm Seçmeli 3
EE_D2_III Bölüm Seçmeli 3
EE_D2_IV Bölüm Seçmeli 3
EE 390 Yaz Stajı II NC
EE 490 Bitirme Projesi 4
TOPLAM - 67

*Bitirme Projesi ilgili bölümlerin onayı ile eş-danışmanlı ortak bir proje olarak yapılabilir.

İlgili Dosyalar