Staj

Staj ile ilgili önemli notlar

  1. Staj için bağlayıcı üst düzenleme bölüm sayfasında verilen Staj Yönergesi'dir.
  2. Aynı kurumda iki staj yapılamaz.
  3. Staj raporları için son teslim zamanı, ders ekleme/çıkarma döneminin son günü, saat 16:00'dır. Raporlar bölüm tarafından duyuralacak kişiye teslim edilecektir.
  4. Staj raporu ile birlikte, kurum tarafından doldurulmuş, imzalanmış, kaşelenmiş kapalı bir zarf içerisinde ve zarfın üstü de imzalı olacak şekilde staj değerlendirme belgesi(staj sicil belgesi) ve zorunlu staj formu birlikte getirilmelidir. (3 adet belge getirmeniz bekleniyor; Staj Raporu, Staj Değerlendirme Formu(Kapalı zarfta), Zorunlu Staj Formu kopyası)
  5. Staj raporu, bölüm sayfasında verilen örnek rapora göre hazırlanmalıdır. Kullanılacak yazı tipi 12 pt Times New Roman tipidir.
  6. Raporun, kurum bilgileri sayfası, staj amiri tarafından imzalanmalı, diğer sayfaları paraflanmalıdır.
  7. Düzeltme istenen raporların, düzeltilmiş şekilde son teslim zamanı, dersten çekilmenin son günü saat 16:00'dır.