Staj

Staj ile ilgili önemli notlar

  1. Staj için bağlayıcı üst düzenleme bölüm sayfasında verilen Staj Yönergesi'dir.
  2. Farklı birimlerde ve/veya farklı projelerde olmak koşuluyla aynı kurumda iki staj yapılabilir. İki staj için ayrı ayrı staj raporu ve değerlendirme formları hazırlanmalıdır.
  3. Tüm staj raporları ve değerlendirme formları elektronik formda Blackboard'da açılan ilgili alana yüklenir. Yaz döneminde yapılan stajların son teslim tarihi ekle/bırak haftasının son günüdür. Dönem içinde yapılan stajların raporları ve değerlendirme formları ise stajın bitimini takip eden iki hafta içinde ilgili alana yüklenmelidir. Her iki durumda da kapalı zarfta olması beklenen ikinci değerlendirme formu kurum tarafından Bölüm Başkanı'na e-posta ile gönderilmelidir. Gönüllü stajlar için staj raporu yazılmasına gerek bulunmamaktadır.
  4. Staj raporu, bölüm sayfasında verilen örnek rapora göre hazırlanmalıdır. Kullanılacak yazı tipi 12 pt Times New Roman tipidir.
  5. Raporun, kurum bilgileri sayfası, staj amiri tarafından imzalanmalı, diğer sayfaları paraflanmalıdır.
  6. Düzeltme istenen raporların, düzeltilmiş şekilde son teslim zamanı, dersten çekilmenin son günü saat 16:00'dır.