Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bölüm Hakkında

"Yazılım ve bilgisayar mühendisliği alanında temel bilgi ve yetkinlikleri kazanmış (BÖ1); gelişen yenilikleri ve sektörel gerekleri takip edip kendini geliştirebilen iyi mühendisler yetiştirmektir (BÖ2)."

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde iki dalda program yürütülmektedir. 

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'de lisansüstü düzeyde ise Yüksek Lisans ve Doktora programları vardır.

Lisansüstü öğrencileri, bölümde konusunda uzman öğretim üyelerince yürütülen
  • Doğal dil işleme,
  • Veri madenciliği,
  • Bilgi güvenliği,
  • Görüntü işleme,
  • Bilgisayar görmesi,
  • Bilgisayar ağları,
  • Bilgisayar eğitimi
konularındaki araştırma faaliyetlerinde yer alma fırsatı bulurlar.

Bilgisayar mühendisliği Bölümü araştırmada aktif genç bir öğretim kadrosuna sahiptir. Bilgisayar mühendisliği öğretim üyeleri TÜBİTAK tarafından desteklenen projeler dahil birçok araştırma projeleri yürütmektedirler.