Ders Tanımları (2019 öncesi girişliler)

Ders Tanımları (2019 öncesi girişliler)

Ders Kod Ders Adı Kredi
CSE 007 Bilgisayar Bilimleri Oryantasyonu (1+0+0) 1 AKTS: 1
Bilgisayar bilimlerine giriş. Bilgisayar bilimlerindeki alt alanlar ve onların bağımlılıkları. Endüstriyel uygulamaların tanıtımı.
CSE 111 Programlama Temelleri (3+0+2) 4 AKTS: 7
Bilgisayara giriş, program ve Java dili, belirteç, değişken, atama komutları, sabitler, veri tipleri, tip değiştirme, seçim, döngü, yöntem, dizi, dizge ve karakterler.
CSE 112 Nesne Yönelimli Programlama (2+0+2) 3 AKTS: 6
Nesneler ve sınıflar, oluşturucu, statik değişken, sabitler, yöntemler, görünürlük değiştiricileri, geçici nesneler, yöntemlerin nesnelerle çağrılması, değişmezlik, değişken görünürlüğü, sınıf soyutlaması ve paketleme, üst ve alt sınıf kavramları, kalıtım, çoklu anlam, çiğneme, çokyükleme, soyut sınıf, nesne yönelimli tasarım.
Önkoşul: CSE111
CSE 202 Veri Yapıları ve Algoritmalar (3+1+2) 4 AKTS: 6
Algoritma analizi, bağlı liste, yığın, sıra, ağaç, özetleme, öncelikli sıra, sıralama, çizge veri yapıları ve çizge algoritmaları.
Önkoşul: CSE 112
CSE 222 Veritabanı Sistemleri (3+1+2) 4 AKTS: 7

Öğe ilişki modeli, veritabanı kavramsal tasarımı, bağıntı cebri, SQL, saklama ve indeksleme, B+ ağaçları, özet indeksleri, sorgu değerleme, dış sıralama, sorgu eniyilemesi, düzgünleştirme.

Önkoşul: CSE 112

CSE 252 İnsan-Bilgisayar Etkileşimine Giriş (3+0+0) 3 AKTS: 5
İnsan bilgisayar etkileşiminin ilkeleri. Etkileşimli bilgisayar sistemlerinin öğeleri, pencereler ve giriş aygıtları. Pencere sistemleri ve söyleşi yönetimi. Etkileşimli sistemlerde söyleşi tasarımı. Psikolojik, fizyolojik, dilbilimsel, ve algısal faktörler. Çeşitli etkileşim tekniklerinin getiri ve götürüleri, komut dili sözdizimi ve veri sunumu. Tasarım yöntembilimi ve esasları.
Önkoşul: CSE 111
SE 301 Yazılım Mühendisliği (3+0+2) 4 AKTS: 7
Yazılım mühendisliğine giriş, UML, gereklerin belirlenmesi, analiz, sistem tasarımı, nesne tasarımı, test, proje yönetimi, yazılım yaşam döngüsü.
Önkoşul: CSE 202
SE 302 Yazılım Geliştirme Uygulamaları 1+0+4) 3 AKTS: 7
Yazılım yaşam döngüsü, proje organizasyonu ve iletişim, gerekçe yönetimi, yazılım konfigürasyon yönetimi, yazılım proje yönetimi, takım halinde büyük bir yazılım ürünü geliştirilmesi.
Önkoşul: SE 301 ya da Öğretim üyesinin onayı
CSE 304 Programlama Dillerinin İlkeleri (3+0+0) 3 AKTS: 7
Programlama dillerinin sözdizimi ve semantiği. Veri saklama ve denetimi. Değişkenlerin atanması. Altyordam soyutlaması. Tanımlamalar, diziler ve eşzamanlı işlemler. Değişken tipleri. Fonksiyonel programlama dilleri. Mantıksal programlama dilleri.
Önkoşul: CSE 112
SE 311 Internet ve Web Programlama (2+0+2) 3 AKTS: 6

HTML gözden geçirme, servlet, Java Server Pages, Java Server Faces, görsel web geliştirme, web hizmetleri, uzaktan yöntem çağırma.
Önkoşul: CSE 111

CSE 312 Algoritma Analizi (3+1+0) 3 AKTS: 7
Böl ve çöz stratejisi, çizge algoritmaları, derinlemesine arama, enlemesine arama, en kısa yol algoritmaları, açgözlü strateji, dinamik programlama, doğrusal programlama, nümerik algoritmalar, NP-complete problemler, yaklaştırma algoritmaları.
Önkoşul: CSE 202 + MATH 142
SE 322 Sistem Programlama (2+0+2) 3 AKTS: 6
UNIX mimarisi, sistem araçları, UNIX altında C programlama, sistem çağrıları ve kütüphaneleri, dosya girdi-çıktısı, süreç ortamı, sinyaller.
Önkoşul: CSE 111
CSE 332 İşletim Sistemleri (3+1+0) 3 AKTS: 6
Süreç soyutlaması, program yükleme ve icrası, çok izlekli programlama, iş sırası çizelgelemesi, eşzamanlama, bellek yönetimi, dosya sistemleri, saklama, girdi-çıktı sistemleri.
Önkoşul: CSE 112
CSE 334 Bilgisayar Ağları (3+0+0) 3 AKTS: 5
Ağ mimarisi, ağ protokolleri, uygulama katmanı, taşıma, tıkanıklık, yol bulma, link protokolleri, çoklu erişim, iletişim mimarileri.
Önkoşul: Öğretim üyesinin onayı
CSE 341 Bilgisayar Organizasyonu (3+1+0) 3 AKTS: 7
Çevirici dili, bilgisayar aritmetiği, veriyolu ve denetimi, borulama, bellek hiyerarşisi, önbellek.
Önkoşul: EE 240 ya da IT 204
CSE 340 Dağıtık Hesaplama (3+0+0) 3 AKTS: 6
Gerekçe, paralel mimariler, paralel algoritma tasarımı, mesaj iletimli programlama, paylaşımlı bellek programlama, performans analizi, MPI ve OPENMP, örnek problemler.
Önkoşul: CSE 312
CSE 342 Mikroişlemciler (2+1+2) 3 AKTS: 6
Mikrodenetçi yapısı, HCS12 donanımı, çevirici, HCS12 muyruk mimarisi, çevirici ile programlama, girdi-çıktı, iş kesme ve zamanlayıcı.
Önkoşul: EE240 ya da IT 204
CSE 415 Hesaplama Kuramı (3+0+0) 3 AKTS: 6

Hesaplama kuramına giriş. Düzenli diller, sonlu özdevinirler, güzenli gramerler, düzenli ifadeler. Bağlam bağımsız diller, bağlam bağımsız gramerler, aşağı bastırmalı özdevinirler. Turing makinası. Hesaplanabilen ve hesaplanamayan diller. Sonlanma problemi.
Önkoşul: MATH 142

CSE 425 Çokluortam Teknikleri ve Uygulamaları (3+0+0) 3 AKTS: 6

Temel sinyal işleme, çoklu ortam sistem uygulamaları, çokluortam donanım ve yazılım örnekleri. Metin, grafik, ses ve müzik, görüntü ve video verilerinin etkin gösterim, işleme ve erişim konuları.
Önkoşul: Öğretim üyesinin onayı

CSE 432 Bilgisayar ve Ağ Güvenliği (3+0+0) 3 AKTS: 6
Güvenlik hizmetleri, blok şifreler, kayan şifreler, asimetrik kriptografi, güvenlik sertifikaları, TLS, IPSec.
Önkoşul: MATH 142 ve MATH 230
CSE 450 Bilgisayar Grafiği (3+0+0) 3 AKTS: 6

Grafik sistemlere genel bakış, temel grafik bileşenleri ve özellikleri, iki ve üç boyutlu dönüşümler, pencereleme ve kesme, üç boyutlu gösterim ve bakış, saklı çizgi ve yüzeylerin kaldırılması, ışıklandırma, gölgeleme ve renk.
Önkoşul: MATH 200 ve CSE 201

CSE 460 Yapay Zeka (3+0+0) 3 AKTS: 6
Veri gösterimi, arama ve sezgisel programlama, mantık ve mantıksal programlama, problem çözme, oyunlar ve bilmeceler, uzman sistemler, öğrenme, yapay görme, doğal dil anlama. Bir yapay zeka dilinde uygulamalar.
Önkoşul: CSE202

İlgili Dosyalar