Araştırma ve Projeler

Araştırma Alanları

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bilgisayar bilimleri ve mühendisliğinin birkaç alanında araştırmada aktiftir. Aşağıdaki alanlar odaklanan alanlardır:

  • Bilgisayar ağları
  • Yapay zeka
  • Bilgisayar grafiği
  • Veritabanları ve vertabanı yönetim sistemleri

Bölümde bilgisayar ağları ve yapay zeka alanlarındaki araştırmayı desteklemek üzere birer araştırma laboratuvarı bulunmaktadır.

Bölüm öğretim üyelerinin tümü araştırmada aktiftir.Araştırma için gerekli araştırıcı insan gücünün sağlamak üzere bölümde araştırma görevlisi kadroları vardır. Araştırma görevlisi kadrosu 8 kişidir.

Bölüm araştırmayı desteklemek amacıyla lisansüstü programları yürütmektedir. Bilgisayar mühendisliği yüksek lisans programındaki öğrenci sayısı 20 kadardır. 2007-2008 akademik yılında bilgisayar mühendisliği doktora programı başlatılmıştır.

Bilgisayar mühendisliği öğretim üyelerin araştırma alanları aşağıdadır:

  • Ercan Solak: Doğal dil işleme
  • Taner Eskil: Yapay zeka
  • Emine Ekin: Robotik, Yazılım model doğrulama
  • Boray Tek: Görüntü işleme, Görüntü analizi, Makine öğrenmesi
  • Seyhun Altunbay: Büyük Veri, Sistem Dinamikleri

İlgili Dosyalar