Araştırma ve Projeler

Araştırma Alanları

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bilgisayar bilimleri ve mühendisliğinin birkaç alanında araştırmada aktiftir. Aşağıdaki alanlar odaklanan alanlardır:

 • Bilgisayar ağları
 • Yapay zeka
 • Bilgisayar grafiği
 • Veritabanları ve veritabanı yönetim sistemleri
 • Makine öğrenmesi
 • Derin öğrenme
 • Veri Madenciliği
 • Kablosuz ağlar
 • Doğal Dil İşleme
 • Görüntü İşleme
 • Büyük Veri

Bölümde bilgisayar ağları ve yapay zeka alanlarındaki araştırmayı desteklemek üzere birer araştırma laboratuvarı bulunmaktadır.

Bölüm öğretim üyelerinin tümü araştırmada aktiftir. Araştırma için gerekli araştırıcı insan gücünün sağlamak üzere bölümde araştırma görevlisi kadroları vardır. 

Bölüm araştırmayı desteklemek amacıyla lisansüstü programları yürütmektedir. Bilgisayar mühendisliği yüksek lisans programındaki öğrenci sayısı 20 kadardır. 2007-2008 akademik yılında bilgisayar mühendisliği doktora programı başlatılmıştır.

Bilgisayar mühendisliği öğretim üyelerin araştırma alanları aşağıdadır:

 • Taner Eskil: Yapay Zeka, Görüntü İşleme
 • Emine Ekin: Robotik, Yazılım Model Doğrulama
 • Ayşegül Tüysüz Erman: Kablosuz Ağlar
 • Rahim Dehkhargani: Doğal Dil İşleme, Duygu Analizi, Veri Madenciliği, Makine Öğrenmesi, Derin Öğrenme
 • Seyhun Altunbay: Büyük Veri, Sistem Dinamikleri

İlgili Dosyalar