Projeler

  • "Social Implications of Belief and Disbelief in Free Will: A Study Based on a Replication of Libet Experiment" Doç. Dr. Serhat Koloğlugil (M. Peker Booth, R. Booth, O. Erözden ve T. Çakar ile). (sürüyor). 
  • "Factors Determining the Income Levels and Career Processes of Fresh University Graduates in Türkiye." Doç. Dr. Serhat Koloğlugil, Dr. Öğretim Üyesi Özlem İnanç, Dr. Öğretim Üyesi Bilgen Susanlı. 2017-2019.
  • "A Conceptual Works Council Modelling for Türkiye with Special Reference to the Relevant EU Directives", Doç. Dr. Aslı Şen-Taşbaşı (Araştırmacı), Işık Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, No: 15B301. 2016-2018.
  • "Dijital Kaynakların Müşterek Kullanımı ve Özgür/Açık Kaynak Kodlu Yazılım (ÖAKKY): Kurumsalcı Bir Yaklaşım." TÜBİTAK 1001 Projesi, 114K522. Doç. Dr. Serhat Koloğlugil (Proje Yürütücüsü). 2014-2016.
  • "Göç Hareketlerinin Fiyatlara Etkisi: İstanbul Örneği." TÜBİTAK 3501 Projesi. Dr. Öğretim Üyesi Özlem İnanç (Proje Yürütücüsü). 2011 - 2013.
  • "Intranational and International Prices Dispersion." Işık Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri. Dr. Öğretim Üyesi Özlem İnanç (Proje Yürütücüsü). 2009-2011.
  • "Şile'de Sosyal Dışlanma Riskinin Analizi ve Sosyal Program Önerileri." Işık Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri. Doç. Dr. Sevinç Rende (Proje Yürütücüsü).

İlgili Dosyalar