Projects

  • "Social Implications of Belief and Disbelief in Free Will: A Study Based on a Replication of Libet Experiment" Assoc. Prof. Serhat Koloğlugil (with M. Peker Booth, R. Booth, O. Erözden and T. Çakar). (onoging). 
  • "Factors Determining the Income Levels and Career Processes of Fresh University Graduates in Türkiye." Assoc. Prof. Serhat Koloğlugil, Assist. Prof. Özlem İnanç, Assist. Prof. Bilgen Susanlı.2017-2019.
  • "A Conceptual Works Council Modelling for Türkiye with Special Reference to the Relevant EU Directives", Assoc. Prof. Aslı Şen-Taşbaşı (Researcher), Işık University BAP No: 15B301. 2016-2018.
  • "Dijital Kaynakların Müşterek Kullanımı ve Özgür/Açık Kaynak Kodlu Yazılım (ÖAKKY): Kurumsalcı Bir Yaklaşım." TÜBİTAK 1001 Project, 114K522. Assoc. Prof. Serhat Koloğlugil. 2014-2016.
  • "Göç Hareketlerinin Fiyatlara Etkisi: İstanbul Örneği." TÜBİTAK 3501 Project. Assist. Prof. Özlem İnanç. 2011 - 2013.
  • "Intranational and International Prices Dispersion." Işık University BAP. Assist. Prof. Özlem İnanç. 2009-2011.
  • "Şile'de Sosyal Dışlanma Riskinin Analizi ve Sosyal Program Önerileri." Işık University BAP. Assoc. Prof. Sevinç Rende.

İlgili Dosyalar