Kapat

Genel Sekreterlik

Geri

2547 Sayılı Yükseköğretim Yasasının 51.maddesinde yer alan yasal düzenlemeye göre Üniversitelerde Rektöre bağlı merkez yönetimin başında Genel Sekreter bulunur. Genel Sekreter, Üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur.

Dr. Öğr. Üyesi Levent İncedere

Genel Sekreterlik

Genel Sekreter v. / Öğretim Üyesi

Ofis No:
Ofis Tel
Faks No
:
:
444 07 99 - 7023
E-Posta:levent.incedereisikun.edu.tr