Kapat

Genel Sekreterlik

Geri

2547 Sayılı Yükseköğretim Yasasının 51.maddesinde yer alan yasal düzenlemeye göre Üniversitelerde Rektöre bağlı merkez yönetimin başında Genel Sekreter bulunur. Genel Sekreter, Üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur.

Dr. Levent İncedere

Genel Sekreterlik

Genel Sekreter v. | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü | Meslek Yüksekokulu Müdür v.

Ofis No:
Ofis Tel
Faks No
:
:
444 07 99 - 6240
E-Posta:levent.incedereisikun.edu.tr
 Filiz Özsobacı

Genel Sekreterlik

Genel Sekreter Asistanı

Ofis No:AMF-424
Ofis Tel
Faks No
:
:
444 07 99 / 70 23
(0 216) 712 14 70
E-Posta:filiz.ozsobaciisikun.edu.tr