Dr. Öğr. Üyesi Erol Ülker

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Ofis No:DK-Z05
Ofis Tel
Faks No
:
:
E-Posta: