Dr. Öğr. Üyesi Erol Ülker

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Ofis No:DK-Z05
Ofis Tel
Faks No
:
:
(0 216) 528 71 10,
(0 216) 710 28 79
E-Posta:erol.ulkerisikun.edu.tr