Selda Görkey

Dr. Öğr. Üyesi Selda Görkey

  • İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
  • İktisat Bölümü
  • selda.gorkey@isikun.edu.tr