Öğr. Gör. Ayşe Köse

Fen-Edebiyat Fakültesi

İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü

Ofis No:
Ofis Tel
Faks No
:
:
E-Posta:ayse.koseisikun.edu.tr