Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı

Hakkında Programın Amacı:

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programının amacı, hastalıkların tanı, takip ve tedavisinde, hekimlerin hastanın durumuyla ilgili gerekli gördüğü rutin tetkik ve analizleri, sağlık kurumları bünyesinde laboratuvar cihaz ve aletlerini kullanarak yapan ve bulguları istenen standartlarda raporlayan yeterli bilgi ve teknik donanıma sahip teknikerler yetiştirmektir. Öğrencilere laboratuvar kalite kontrol unsurlarını sağlayarak en kısa sürede sonuçlar elde edebilen, karşılaştığı sorunlara etkin çözümler üretebilen, ilgili tıbbi belgeleme süreçleri ve iş organizasyonuna hakim, takım çalışmasına uyumlu, sorumluluk sahibi, hasta, hasta yakınları, hekimler, laboratuvar uzmanları ve diğer sağlık çalışanlarıyla etkin iletişim kurabilen, meslek etiği ilkelerini kavramış sağlık çalışanları olmaları yolunda gerekli altyapı kazandırılır.

Ülkemiz sağlık sektöründeki büyüme nitelikli sağlık çalışanlarına yönelik ciddi bir talep yaratmıştır. Kendini geliştirmeye açık, mesleki, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen teknikerler iş bulma ve yükselme imkanları açısından önde olacaklardır. Bu programın eğitim dili Türkçe'dir.

Eğitimin İçeriği:

Bu programda dört yarıyıllık eğitim süresi boyunca öğrencilere, biyokimya, mikrobiyoloji, immunoloji, laboratuvar yöntem ve hesaplamaları, patoloji, genetik, hematoloji gibi mesleki derslere ek olarak temel tıp bilimlerinin terminoloji, biyoloji, anatomi, hastalıklar bilgisi, deontoloji gibi ortak dersler verilmektedir. Ayrıca laboratuvar derslerinde geleneksel yöntemlerin yanında, modern teknikleri, laboratuvarda iş sağlığı ve güvenliği, ortam düzen ve temizliği, hazırlık ve test işlemleri, araç gereçlerin çalıştırılması, kontrolleri ve bakımı gibi bilgi ve el becerileri de kazandırılmaktadır.

Bu programda öğrenim görmek isteyen öğrenciler biyoloji, fizik, kimya ve sağlık bilimleri alanlarına yatkın olmalıdır. Çalışma hayatlarında kendilerinden testler için hastadan biyolojik materyal (kan, balgam, idrar, dışkı vs.) almaları, bunlarla çalışma, saklama ve transfer, preparat hazırlama, dezenfeksiyon ve sterilizasyon işlemlerini yapmaları bekleneceğini bilmelidirler. Gece ve/veya gündüz nöbet çalışmaları için esnekliğe sahip, uzun süre dikkatini işine yoğunlaştırabilen, el-göz koordinasyonuna sahip, rutin işler yapmaktan sıkılmayan, disiplinli ve titiz çalışabilen adaylar bu meslekte daha başarılı olacaklardır.

Mezuniyet Sonrası İş Olanakları:

Tıbbi laboratuvar teknikerleri biyokimya, patoloji, mikrobiyoloji, parazitoloji, hematoloji, seroloji, nörofizyoloji, moleküler biyoloji ve genetik testler yapan kamu ve özel sağlık kuruluşu laboratuvarlarında analizlerin yapılması sürecinde görev alırlar. Genel olarak ilaç sanayi, gıda sanayi ve özel ana bilim dalı laboratuarları, üniversiteler, halk sağlığı enstitüleri, araştırma laboratuarları, sağlık merkezleri ve tıbbi laboratuar malzemesi geliştiren, üreten ya da pazarlayan şirketler çalışma yerlerini oluşturur.

İlgili Dosyalar