Akreditasyon

Akreditasyon nedir?

Bir ürün veya hizmetin piyasanın talep ettiği şartlara, standartlara uygunluğunu göstermek üzere resmi bir otorite tarafından yetkilendirilen bir kuruluş tarafından o ürün veya hizmeti yapan kuruluşun evrensel ölçütlere göre değerlendirilmesi, teknik ve idari yetkinliklerinin onaylanması ve bu işlemin belirli aralıklarla yinelenmesi sürecidir. 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans Programı: Akreditasyonun Önemi

MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) tarafından yapılan bu akreditasyon, eğitim programlarımızın ulusal kalite yeterlilik standartlarına uygunluğu ve kalite güvencesini ifade etmektedir. Akredite olan program mezunları için, Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı "EUR-ACE Etiketi " alma hakkı yanında, Washington Accord'a üye tüm ülkeler (Amerika, Avusturalya, Kanada, Yeni Zelanda, Japonya ve üye diğer Avrupa ülkeleri) için eşdeğerlilik sağlanmış olacaktır. 

Ulusal bağlamda MÜDEK, tüm bu niteliklere sahip ve YÖK tarafından tanınarak ulusal mühendislik lisans programlarını akredite etmek üzere yetkilendirilmiş bulunan tek kurumdur. 

MÜDEK akreditasyonu/EUR-ACE® etiketinin mühendislik öğrencileri ve mezunları için faydaları,

  • EUR-ACE® etiketine sahip programın yüksek Avrupa standartlarını ve uluslararası standartları karşıladığını güvence altına alması, ve Avrupa'da işverenler tarafından tanınıyor olması,
  • Diğer yüksek öğrenim kurumlarında sunulan, EUR-ACE® etiketine sahip yüksek lisans ve doktora programlarına başvuruyu kolaylaştırması,
  • Mühendislik mesleğinin düzenlemelere tabi olduğu ülkelerde, EUR-ACE® etiketli programların kayıtlı veya yeminli mühendis olabilmek için zorunlu olan eğitim gereksinimlerini karşılaması,
  • Profesyonel Yeterliklerin Tanınmasına Dair AB Direktifi uyarınca, EUR-ACE® etiketinin lisansüstü hareketliliği kolaylaştırması,
  • EUR-ACE® etiketinin FEANI (Ulusal Mühendislik Birlikleri Avrupa Federasyonu) tarafından 'Profesyonel Kart' alabilmek için eğitim standardı olarak kabul ediliyor olması,
  • FEANI'nin, EUR-ACE® etiketine sahip programları Eur Ing ünvanı için aranan eğitim gereksinimlerini sıralayan rehbere otomatik olarak dahil ediyor olması
olarak sıralanabilir.
 
 

İlgili Dosyalar