İ.İ.B.F. Uluslararası İlişkiler Bölümü Araştırma Görevlisi Son Değerlendirme Sonucu

İ.İ.B.F. Uluslararası İlişkiler Bölümü Araştırma Görevlisi Son Değerlendirme Sonucu

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'ne Araştırma Görevlisi alımı ile ilgili olarak "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın internet sayfasında verilen 2 araştırma görevlisi kadro ilanına yapılan başvuruların ön değerlendirme sonucu sıralamaya giren adaylar, 31 Mayıs Perşembe günü sınava alınmış, sınava yalnızca 8 aday katılmıştır. Sınav sonucu yapılan değerlendirme sonuçları aşağıda sunulmaktadır.

IŞIK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİLİĞİ SINAVI İÇİN SON DEĞERLENDİRME SONUCU (07.06.2018)
Sıra No Ad-Soyad ALES ALES *0.30 Yabancı Dil Yabancı Dil * 0.10 Lisans ortalaması* Lisans ort. *0,30 Yazılı sınav Yazılı sınav *0,30 Ağırlıklı Toplam Sonuç
1 YUSUF EVİRGEN 87,86594 26,36 90,00 9,00 78,76 23,63 67 20,10 79,09 Asil
2 HÜSEYİN BATUHAN ŞAR 73,13264 21,94 96,25 9,63 87,40 26,22 68 20,40 78,18 Yedek
3 EFSANE DENİZ BAŞ 77,77156 23,33 100,00 10,00 70,36 21,11 74 22,20 76,64 Kazanamadı
4 AYTEN MEHMED 79,27035 23,78 93,75 9,38 89,03 26,71 51 15,30 75,17 Kazanamadı
5 ELİF SARACOĞLU 84,95179 25,49 87,50 8,75 76,20 22,86 58 17,40 74,50 Kazanamadı
6 GİZEM KÜÇÜKGÜZEL 76,53003 22,96 95,00 9,50 75,96 22,79 53 15,90 71,15 Kazanamadı
7 HARİKA ALTINIŞIK 77,76438 23,33 87,50 8,75 79,93 23,98 48 14,40 70,46 Kazanamadı
8 CANSEL SAKAL 77,45028 23,24 90,00 9,00 61,73 18,52 63 18,90 69,65 Kazanamadı

* 4'lük sistemdeki notların 100'lük sistemdeki karşılıkları için Yükseköğretim Kurulu'nun not dönüşüm tablosu kullanılmıştır.

Yükseköğretim Kurumu araştırma görevlisi alımı için uygulanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Madde 12 (Değerlendirme puanı 65 puanın altında olanlar sınavlarda başarısız sayılır.).