Amaç-Çıktı Matrisi

Amaç-Çıktı Matrisi

1 2 3
Mezunlarını inşaat mühendisliği bilimi ve uygulama alanlarında toplumun gereksinimlerine yanıt verebilecek ve yeni mühendislik çözümleri üretmekte başarılı olacak şekilde hazırlamak. Mezunlarını yaşam boyu öğrenimin bilinci ile donatmak ve meslek yaşamlarını kendilerini sürekli geliştirerek sürdürmelerini gereğini hissedecek şekilde eğitmek, Mezunlarını topluma hizmetin önemini benimseyen, etik değerlere saygılı, sorumluluk alan ve liderlik yaparak sosyal alanda, iş dünyasında ve teknik alanda önemli katkılar yapacak bireyler olarak yetiştirmek.
1 Matematik, fen ve mühendislik dallarındaki bilgilerini uygulayabilen
2 Mühendislik problemlerini tanımlayabilme, formüle edebilme ve çözebilme yetisine sahip olan
3 Ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi kıt ve koşullar altında bir sistemi veya onun bir kısmının tasarımını yapabilen,
4 Verileri analiz edip yorumlayabilen,
5 Deney düzenleme ve çalıştırabilme yeteneği olan, deney sonuçlarını işlemi geliştirici biçimde uygulayabilen,
6 Teknik konuları anlaşılır biçimde sözlü olarak sunabilen ve yazılı olarak raporlayabilen,
7 Çok disiplinli gruplarda çalışabilen,
8 Profesyonel ve etik sorumluluğu olan,
9 Mühendisliğin toplum üzerindeki etkisini anlayabilen,
10 Yaşam boyu öğrenimin gereksinimi anlayabilen,
11 Yaşam boyu öğrenimin gereksinimi anlayabilen,
12 İnşaat mühendisliği problemlerinde araştırmanın gereğini ve önemini kavrayabilen,
13 İnşaat mühendisliğinde çağdaş gereksinim ve gereklilikleri kavrayabilen,
14 Modern mühendisliğin gereçlerini ve tekniklerini kullanabilme becerisini gösteren,
15 İş yaşamı, yönetimin ve liderliğin temel ilkelerini anlayıp açıklayabilen,
16 Sürekli gelişim, kalite ve dakiklik konusunda sorumluluk sahibi olan kişi,

İlgili Dosyalar