Program Çıktıları

Program Çıktıları

IŞIK Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri:
 1. Matematik , fen ve mühendislik dallarındaki bilgilerini uygulayabilen,
 2. Mühendislik problemlerini tanımlayabilme, formüle edebilme ve çözebilme yeteneğine sahip olan,
 3. Ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi kıt ve koşullar altında bir sistemi veya onun bir kısmının tasarımını yapabilen,
 4. Verileri analiz edip yorumlayabilen,
 5. Deney düzenleme ve çalıştırabilme yeteneği olan, deney sonuçlarını proje geliştirici biçimde uygulayabilen,
 6. Teknik konuları anlaşılır biçimde sözlü olarak sunabilen ve yazılı olarak raporlayabilen,
 7. Çok disiplinli gruplarda çalışabilen,
 8. Profesyonel ve etik sorumluluğu olan,
 9. Mühendisliğin toplum üzerindeki etkisini anlayabilen ve yorumlayabilen,
 10. Yaşam boyu öğrenimin gereksinimi anlayabilen,
 11. Yönetimin ve liderliğin inceliklerini, gereklerini anlayabilen,
 12. İnşaat mühendisliği problemlerinde araştırmanın gereğini ve önemini kavrayabilen,
 13. İnşaat mühendisliğinde çağdaş gereksinim ve gereklilikleri kavrayabilen,
 14. Modern mühendisliğin gereçlerini ve tekniklerini kullanabilme becerisini gösteren,
 15. İş yaşamı, yönetimi ve liderliğin temel ilkelerini anlayıp uygulayabilen,
 16. Sürekli gelişim, kalite ve dakiklik konusunda sorumluluk sahibi olan kişi olarak hayata atılacaktır.

İlgili Dosyalar