Ders Planı

Uzaktan eğitim şeklinde ve tezsiz yüksek lisans olarak yapılan bu program; toplam 10 adet zorunlu dersten (30 kredi) ve zorunlu mezuniyet projesinden oluşur.

UZAKTAN EĞİTİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ)
YY Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Z/S
1 BUS571T Yönetim ve Organizasyon 3+0 7 Z
1 BUS572T Örgütsel Davranış 3+0 7 Z
1 BUS573T İş Hukuku 3+0 7 Z
1 BUS574T Endüstri ve Çalışan İlişkileri 3+0 7 Z
1 BUS516T İnsan Kaynakları Yönetimi 3+0 7 Z
2 BUS515T Liderlik ve Takım Yönetimi 3+0 7 Z
2 BUS519T Stratejik Yönetim 3+0 7 Z
2 BUS576T Kariyer ve Yetenek Yönetimi 3+0 7 Z
2 BUS577T İş Yaşamında Etik ve Sosyal Sorumluluk 3+0 7 Z
2 BUS520T Araştırma Yöntemleri 3+0 7 Z
3 BUS598T Mezuniyet Projesi 0+0 20 Z
TOPLAM 30+0 90

İlgili Dosyalar