Başvuru Bilgileri

Tezsiz ve tezli Program başvuruları on-line olarak yapılmaktadır. ( Online Başvuru Formu)

Başvuruları kabul edilen adaylar, kesin kayıt yaptırırken Maslak Kampüsü'nde bulunan Öğrenci İşleri Ofisi'ne aşağıdaki belgeleri şahsen veya e-posta yoluyla ulaştırmaları gerekir.

Kesin Kayıt Evrakları
  1. Lisans diplomanızın noter onaylı aslı, diplomanız hazır değilse Geçici Mezuniyet Belgenizin aslı*
  2. Nüfus cüzdanının arkalı önlü fotokopisi (aslını kayıt sırasında yanınızda bulundurunuz)
  3. Erkek adayların bağlı bulundukları askerlik şubesinden alacakları "Kayıt olmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına" ilişkin yeni tarihli askerlik durum belgesi**
  4. Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontu 
  5. Her birinin arkasına ad ve soyad yazılmış 3 adet fotoğraf. Renkli fotokopi veya polaroid fotoğraf geçersizdir.

Işık Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı Baraj Puanı Üniversite Senatosu tarafından belirlenir.

* Diploması hazır olmayan adayların bu belge yerine geçici mezuniyet belgesinin aslını getirmesi gerekmektedir.(Geçici Mezuniyet belgelerinin fotokopi veya aslı gibidir örnekleri kabul edilmemektedir.) 
** Askerliğini yapan adayların terhis belgesinin aslı, aslı yoksa fotokopisini getirmesi gerekmektedir. 

Kesin kayıt işleminiz Maslak Kampüsü Öğrenci İşleri Ofisi'nde yapılacaktır. Diploma dışında eksik belgesi olanlar için "eksik evrak tutanağı" düzenlenecek ve eksik belgesini Akademik Takvimde yer alan geç kayıt döneminin sonuna kadar getirmeyenlerin kaydı geçersiz sayılacaktır.

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Suat Teker
E-posta : suat.teker@isikun.edu.tr
Tel: 444 07 99 / 6120

İletişim
444 07 99 / 6127-28-29
(Navigasyonda açmak için adrese tıklayınız)

İlgili Dosyalar