2018-2019 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Kalite Komisyonu Toplantısı, 05 Şubat 2019

2018-2019 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Kalite Komisyonu Toplantısı, 05 Şubat 2019

Rektör Prof. Dr. Cemal İBİŞ Başkanlığında ve Sayın Rektörün açılış konuşması ile başlayan Kalite Komisyonu toplantısında Kalite Koordinatörü Dr. Emine EKİN tarafından, Kurumsal Dış Değerlendirme Ölçütlerinde Eğitim Öğretim Başlığındaki İlk İki Ölçüte İlişkin Çevrimler (Program Tasarım ve Onayı, Fakültelerde Çıktı Bazlı Ölçme ve Değerlendirmeye Geçilmesi) ile ilgili bilgilendirme sunumu yapıldı.İlgili Dosyalar