Ders Planı

Uzaktan eğitim şeklinde ve tezsiz yüksek lisans olarak yapılan bu program; toplam 10 adet zorunlu dersten (30 kredi) ve zorunlu mezuniyet projesinden oluşur.

YY Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Z/S
YY Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Z/S
1 BUS541T İleri Finansal Muhasebe 3+0 7 Z
1 BUS542T İç Denetim 3+0 7 Z
1 BUS543T Uluslararası Finansal Raporlama Standartları 3+0 7 Z
1 BUS544T Uluslararası Denetim Standartları 3+0 7 Z
1 BUS545T Finansal Yönetim ve Mali Analiz 3+0 7 Z
2 BUS546T Kurumların Vergilendirilmesi 3+0 7 Z
2 BUS547T Adli Muhasebe 3+0 7 Z
2 BUS548T Türk Vergi Sistemi 3+0 7 Z
2 BUS549T Muhasebe Hukuku 3+0 7 Z
2 BUS520T Araştırma Yöntemleri 3+0 7 Z
3 BUS598T Mezuniyet Projesi 0+0 20 Z
TOPLAM 30+0 90

İlgili Dosyalar