Sinema ve Televizyon Programı

Program Hakkında Genel Bilgiler
Kuruluş Bilgisi

Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesindeki Sinema ve Televizyon Programı, 2013-2014 eğitim öğretim yılında  ilk öğrencilerini almıştır. İlk mezunlarını 2016-2017 yılında vermiştir.

Kazanılan Derece ve Düzeyi

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere "Sinema ve Televizyon Programı Lisans Diploması"
verilmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Işık Üniversitesi Sinema ve Televizyon programında öğrenim görmek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yapılan YKS veya DGS sınavlarına girip yeterli puan almalı ve tercihte bulunmalıdır. Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılmaktadır. Yurtdışında lise öğretimini tamamlamış adaylar da Üniversite tarafından belirlenen koşulları sağladıkları takdirde programa kabul edilebilirler (bkz. Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi).

Önceki Öğrenimin Tanınması

Bir ön lisans programını tamamlayan öğrenciler DGS sınavı ile merkezi yerleştirme kapsamında programa yerleştirilirler. Kurum içi veya kurum dışı lisans programlarından ise yatay geçiş yolu ile Işık Üniversitesi Sinema ve Televizyon programına kayıt yaptırabilirler. İlaveten hali hazırda Işık Üniversitesi lisans programlarında okuyan öğrenciler de çift anadal veya yandal uygulamaları ile Sinema ve Televizyon programı öğrencisi olabilirler.
Tüm uygulamalar "Önlisans ve Lisans Düzeyinde Programlar Arası Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik", "Işık Üniversitesi Lisans Düzeyindeki Kurum İçi - Kurum Dışı - Yurt Dışı Programlar Arasında Yatay Geçiş Yapılması Esaslarına İlişkin Yönerge", "Işık Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi", "Işık Üniversitesi Yandal Yönergesi" hükümlerine göre yürütülür. Öğrencinin önceki kurumunda aldığı dersler ise Işık Üniversitesi Senatosu'nun not dönüşümüne ilişkin kararı uyarınca (bkz. Not Dönüşüm Tablosu) ilgili kurullar tarafından transfer edilir.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarı ile tamamlayan ve genel not ortalaması en az 2.00
olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır (bkz. Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği).

Program Tanımı

Program, Sinema - Televizyon sektörü ve bağlantılı iş kollarında görev alacak, yeni teknolojileri ve sunduğu olanakları bilen, meslek etiği ve toplumsal sorumlulukları gelişmiş bireyler yetiştirmek üzere dizayn edilmiştir.

Programın amacı, yaratıcı endüstrilerin bir kolu olarak tanımlanan sinema televizyon sektörü ve bağlantılı iş kollarında görev alacak, yeni teknolojileri ve sunduğu olanakları iyi bilen, meslek etiği ve toplumsal sorumlulukları gelişmiş, bireyler yetiştirmektir.

Sanatsal ve yaratıcı yönü gelişmiş bireylerin yetiştirilmesini hedefleyen eğitim sürecinde; kültürel ve kuramsal birikimlerini destekleyen dersler, güncel teknolojiye uyumlu temel mesleki derslerin  yanı sıra, uygulama ağırlıklı uzmanlaşmaya olanak tanıyan seçmeli dersler, uygulamalı projeler ve sektörle tanışmalarına olanak sağlayan seminer ve etkinlikler yer almaktadır.

Deneyimli akademisyen kadrolar ve sektörde uzman öğretim elemanlarının yetiştirdiği ve yönlendirdiği mezunlar, medya ve sinema sektöründe çeşitli iş alanlarında kariyer olanaklarına sahip olurlar.

Sinema ve Televizyon lisans programı eğitimini tamamlayabilmek için en az 134 kredilik (250 AKTS) ders çalışması ve en az 40 iş gününü tamamlayacak şekilde mesleki staj yapmalıdırlar.

Program Eğitim Amaçları
Program mezunları sinema ve televizyon alanında ulusal veya uluslararası kamu kuruluşu veya özel sektörde proje tasarım, üretim, yayın, dağıtım süreçlerini kapsayan farklı pozisyonlarda ve farklı iş akdi ile görev alabilir.
Alanında ve ilgili alanlarda lisansüstü çalışma yapmaya uygun altyapı ve yaşam boyu öğrenme bilinci ile  kendini geliştirebilir.
Görsel işitsel içerik tasarımı, üretimi ile bağlantılı kurum ve kuruluşlarda içerik tasarımcısı, editör senarist, metin yazarı olarak görev alabilir.
Medya içeriklerin üretim aşamasında prodüksiyon ekibi, teknik ekip, yapım-yönetim ekibi ve post prodüksiyon ekipleri içinde görev alabilir.
Yukarda belirtilen alana özgü üretim süreçlerinde proje bazlı serbest çalışan olarak ya da alanda hizmet veren oluşumların geliştiricisi ve yürütücüsü olarak faaliyette bulunur.
Program Çıktıları
 • Sinema ve televizyon alanının tarihsel gelişimine teknik ve kuramsal açıdan hakimdir
 • Kendi üretimlerini ve alanındaki diğer çalışmaları farklı açılardan (kültürel,toplumsal, tarihsel, sanatsal vb.) sorgulayarak  irdeleyebilir.
 • Alanıyla ilgili çalışmaları, kuramsal, bilimsel, estetik  ve teknolojik birikimle etik ilkeler ışığında yorumlar ve toplumla paylaşır.
 • Alanın akademik ve mesleki tartışmalarını kavrayıp değerlendirebilecek genel bilgiye sahiptir.
 • Alanı kapsamındaki görev tanımlarından en az birine ilişkin uluslararası standartlarda kavrayış ve uygulama yetisi kazanır.
 • Yaşamı sinema televizyon alanına özgü anlatı formlarında hedef kitleyi dikkate alarak tasarlayabilir.
 • Alanındaki projeleri yapım olanakları içinde değerlendirebilme ve estetik standartlara uygun gerçekleştirebilme becerisi kazanır.
 • Sanatın farklı dallarından edindiği bilgi ve birikimi disiplinlerarası bir yaklaşımla alanındaki gelişimi için kullanır.
 • Alanıyla ilgili ürünlere eleştirel ve tarafsız bakabilme, yaratıcı çözümleri geliştirebilme  yetisi kazanır.
 • Alanın ihtiyaçlarını tespit ederek  proje tasarlama ve sunma becerisi kazanır.
 • Alana ilişkin yasa, yönetmelik ve mevzuatlar hakkında farkındalık kazanır.
 • Sektörün gerektirdiği ekip çalışması yapabilme ve ekip çalışmasını sorumluluk alarak yönetebilme  deneyimi kazanır.
Mezunların İstihdamı

Mezunlar, Sinema ve Televizyon endüstrilerinde kalifiye eleman ihtiyacının olduğu her departmanda iş imkanına sahiptirler. Ayrıca kendi eserlerini planlayabilme ve hayata geçirebilme eğitimleri sayesinde bireysel olarak da çalışmalarını yürütebilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş

Programı başarı ile tamamlayanlar yüksek lisans programlarına ve mezuniyet genel not ortalamalarına göre, doktora programlarına başvurabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Sinema ve Televizyon programı Işık Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği' nde belirtilen ölçme ve değerlendirme hükümlerini uygular.

Eğitim Türü ve Dili

Örgün eğitim, Türkçe

Adres ve İletişim Bilgileri
Maslak Kampüsü : Işık Üniversitesi Büyükdere Caddesi No: 194 34398 Maslak/İstanbul

Doç. Nalan Büker (Bölüm Başkanı) 444 07 99 / 6210, nalan.buker@isikun.edu.tr

Uluslararası İşbirliği

ERASMUS+ (8 ülkede 11 üniversite ile) programları (bkz. http://www.isikun.edu.tr/international/ )

1. YIL / 1. Yarıyıl / Güz 1. YIL / 2. Yarıyıl / Bahar
Kodu Dersin Adı Saatler Kredi AKTS Tür Kodu Dersin Adı Saatler Kredi AKTS Tür
TUR 101 Türkçe I 2+0+0 2 2 H TUR 102 Türkçe II 2+0+0 2 2 H
HIST 101 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2+0+0 2 2 H HIST 102 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2+0+0 2 2 H
ING 101 Genel İngilizce I 3+1+0 3 5 L ING 102 Genel İngilizce II 3+1+0 3 5 L
STV 122 Sinema ve Televizyona Giriş 3+0+0 3 6 D1 STV 111 Sinematografinin Temelleri 3+0+0 3 6 D1
GSE 152 Bilgisayara Giriş 3+0+0 3 5 SS STV 162 Öykü ve Öyküleme 3+0+0 3 4 D1
GSE 160 Uygarlık Tarihi 3+0+0 3 5 D1 STV 411  Sektörel Seminerler 3+0+0 3 6 D1
GSE 151 Temel Fotografi 3+0+0 3 5 SS STV 142  Sayısal Kurgu 3+0+0 3 5 D1
Dönem Kredileri 19 30 Dönem Kredileri 19 30
2. YIL / 3. Yarıyıl / Güz 2. YIL / 4. Yarıyıl / Bahar
Kodu Dersin Adı Saatler Kredi AKTS Tür Kodu Dersin Adı Saatler Kredi AKTS Tür
STV 282 İletişim Kuramlarına Giriş  3+0+0 3 6 D1 STV 112 Toplum ve Kültür  3+0+0 3 6 D1
STV 212  Kamera-Işık 2+2+0 3 6 D1  STV 211  Televizyon Yayıncılığı  3+0+0 3 5 D1
STV 281 Senaryo Yazım Teknikleri 3+0+0 3 5 D1  STV 232 Dünya Sineması  3+0+0 3 4 D1
STV D2-I Bölüm İçi Seçmeli Ders  3+0+0 3 5 D2  STV 312 Sinema ve TV'da Yapımcılık 3+0+0 3 7 D1
GSE 241 Karşılaştırmalı Sanat Tarihi 3+0+0 3 5 SS  STV D2-II Bölüm İçi Seçmeli Ders  3+0+0 3 5 D2
F-I Serbest Seçmeli Ders 3+1+0 3 5 F F-II Serbest Seçmeli Ders 3+1+0 3 5 F
STV 290  Sektör Stajı I - NC 5
Dönem Kredileri 18 32 Dönem Kredileri 18 37
3. YIL / 5. Yarıyıl / Güz 3. YIL / 6. Yarıyıl / Bahar
Kodu Dersin Adı Saatler Kredi AKTS Tür Kodu Dersin Adı Saatler Kredi AKTS Tür
STV 321 Sinema Kuramları  3+0+0 3 7 D1 STV 221  Eleştirel Düşünme 3+0+0 3 5 D1
STV 332 Film Yapım Yönetim II 2+2+0 3 8 D1 STV 331  Film Yapım Yönetim I 2+2+0 3 8 D1
C I Tamamlayıcı Seçmeli Ders  3+0+0 3 5 C STV 322  Sinema Estetiği 3+0+0 3 5 D1
STV D2-III Bölüm İçi Seçmeli Ders  3+0+0 3 5 D2 STV D2-IV  Bölüm İçi Seçmeli Ders  3+0+0 3 5 D2
F-III Serbest Seçmeli Ders 3+1+0 3 5 F F-IV Serbest Seçmeli Ders 3+1+0 3 5 F
STV 390  Sektör Stajı II - NC 5
Dönem Kredileri 15 30 Dönem Kredileri 15 33
4. YIL / 7. Yarıyıl / Güz 4. YIL / 8. Yarıyıl / Bahar
Kodu Dersin Adı Saatler Kredi AKTS Tür Kodu Dersin Adı Saatler Kredi AKTS Tür
STV 489 Proje Geliştirme ve Uygulama 2+4+0 3 9 D1 STV 490 Bitirme Projesi  2+4+0 3 9 D1
STV 422 Film Eleştirisi 3+0+0 3 6 D1 STV 252 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 3+0+0 3 4 D1
STV D2- V Bölüm İçi Seçmeli Ders  3+0+0 3 5 D2 STV D2-VI Bölüm İçi Seçmeli Ders  3+0+0 3 5 D2
C II Tamamlayıcı Seçmeli Ders  3+0+0 3 5 C C III Tamamlayıcı Seçmeli Ders  3+0+0 3 5 C
HSS I HSS Seçmeli Ders 3+0+0 3 5 HSS HSS II HSS Seçmeli Ders 3+0+0 3 5 HSS
Dönem Kredileri 15 30 Dönem Kredileri 15 28
MEZUNİYET İÇİN GEREKLİ TOPLAM KREDİ /AKTS 134 250

D2 / BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ DERSLER
Kodu Dersin Adı Saatler Kredi AKTS Tür
STV 242  Sayısal Fotoğraf Uygulamaları 3+0+0 3 5 D2
STV 251  Kısa Film Senaryosu  3+0+0 3 5 D2
STV 261  Diksiyon ve Etkili Konuşma  3+0+0 3 5 D2
STV 262   Haber Toplama ve Yazma 3+0+0 3 5 D2
STV 345  İleri Kurgu 3+0+0 3 5 D2
STV 351  Türkiye Sinema Tarihi 3+0+0 3 5 D2
STV 353  Ses Kayıt ve İşleme Tekniği 3+0+0 3 5 D2
STV 361  Grafik Animasyon Tekniği 3+0+0 3 5 D2
STV 362  Görüntü Yönetmenliği 3+0+0 3 5 D2
STV 363  Sinemada Aydınlatma 3+0+0 3 5 D2
STV 364   Sözlü Tarih ve Sinema 3+0+0 3 5 D2
STV 451  Belgesel Film Yapım -Yönetim 3+0+0 3 5 D2
STV 452  Kamera Önü Oyunculuğu 3+0+0 3 5 D2
STV 461  Oyuncu Yönetmenliği 3+0+0 3 5 D2
C / TAMAMLAYICI SEÇMELİ DERSLER
Kodu Dersin Adı Saatler Kredi AKTS Tür
STV 311   İleri Grafik Animasyon Tekniği 3+0+0 3 5 C
STV 352   Sinema ve Televizyonda Ses  3+0+0 3 5 C
STV 371   TV Stüdyo Uygulamaları 3+0+0 3 5 C
STV 372   İleri Senaryo Yazarlığı 3+0+0 3 5 C
STV 376   Sinema ve Televizyonda Makyaj 3+0+0 3 5 C
STV 471 Mekan Algısı ve Sinema 3+0+0 3 5 C
STV 472 Medya Planlaması 3+0+0 3 5 C
STV 473 Medya Okuryazarlığı 3+0+0 3 5 C
STV 474 Televizyon Sunuculuğu 3+0+0 3 5 C
GRT 469 Canlandırma Sineması 3+0+0 3 5 C
GRT 262 İllüstrasyon 3+0+0 3 5 C
GRT 312 Baskı resim III 2+0+2 3 5 C
MTT327 Deneysel Giysi Tasarımı 3+0+0 3 5 C
GSB 372 Sanat Sosyolojisi 3+0+0 3 5 C
GSB 215 Stüdyo I: Heykel 0+0+6 3 6 D1-I
HSS / SOSYAL ve BEŞERİ BİLİM SEÇMELİ DERSLERİ
Kodu Dersin Adı Saatler Kredi AKTS Tür
STV343 Video Uygulama Atölyesi 3+0+0 3 5 HSS
STV344 Popüler Sinema ve Eleştiri 3+0+0 3 5 HSS
STV392 Çağdaş Sinema 3+0+0 3 5 HSS
STV401 Sinemada Sanat Yönetimi 3+0+0 3 5 HSS
STV402 Belgesel Sinema Kültürü 3+0+0 3 5 HSS
STV404 Sinema ve Öteki Sanatlar 3+0+0 3 5  HSS
STV391E Contemporary Film Reading 3+0+0 3 5 HSS
Ders kodu Program Çıktıları
PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12
STV 111 2 3 4 4 2
STV 112 4 5 5 3
STV 122 3 2 1 5 5 3
STV 142 4 3 4 5 3 3
STV 162 2 3 1 4 4 3 2
GSE 160 4 5
GSE 151 2 4 3 4 4 5 2 2
GSE 152 2 2
GSE 241 5 5 5 5
STV 211 4 4 5 4 5
STV 212 3 3 3 5 5 5 3 4 5
STV 221 4 5 3 5 5
STV 232 5 4 5 2
STV 252 3 4 5 1 4 1
STV 281 1 3 3 5 5 5 3 3 2
STV 282 5 4 5 4
STV 290 - STV 390
STV 321 5 5 5 2 4
STV 331 3 2 3 5 5 5 5 2 5
STV 332 3 2 4 5 5 5 5
STV 312 4 5 4 4 5
STV 321
STV 322 5 5 5 5 2
STV 411 5 5 2
STV 422 5 5 3 5 5
STV 489 5 5 5 5 3 5 5 4
STV 490 5 4 5 5 5 5 5 5
Bölüm İçi Seçmeli Dersler - D2 PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12
STV 242 3 3 3 3 5 5
STV 251 3 2 2 5 5 5 3 2
STV 261 1 2 5
STV 262 2 2 4 5 5 5 5 3
STV 351 5 5 5
STV 352  3 5 5
STV 361 3 5 5 5
STV 362 5 5
STV 451 1 2 2 5 2 5 5 2 3 3 3
STV 452 3 2 4 2 5 5
STV 461 2 3 5 4 2 5 5
STV 462 4 3
Tamamlayıcı Seçmeli Dersler - C PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12
STV 311 4 5 5 2
STV 371 5 5 5
STV 372 2 2 2 4 5 5 5 2
STV 376 4 5 1 2 2
STV 471 4 2 3 2
STV 472 5 2 4
STV 473 5 5 5 4 2 2
STV 474 5 5 5 3 2
Sosyal ve Beşeri Bilimler Seçmeli - HSS PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12
STV 343 3 5 4 5
STV 344 2 5 3 4 3
STV 392 5 3 4 2
STV 401 3 5 5 2 2 4 5 3 5
STV 402 3 4 4 3 2
STV 404 2 3 4 5
STV 391E 3

İlgili Dosyalar