Moda ve Tekstil Tasarımı Programı

Moda ve Tekstil Tasarımı Programı

Program Hakkında Genel Bilgiler
Kuruluş Bilgisi

Işık Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı Programı, 2007 yılında açılmış ve 2011 yılında ilk mezunlarını vermiştir.

Kazanılan Derece ve Düzeyi

Programı asgari koşullarda tamamlayan öğrencilere "Moda ve Tekstil Tasarımı Lisans Diploması" verilmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Işık Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı Programı öğrenim görmek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavından yeterli puanı alıp Güzel Sanatlar Fakültesi'nin hazırladığı yetenek sınavında başarılı olması gerekmektedir. DGS sınavı ile gelecek adaylar da ilgili sınava girip yeterli puan almalı ve tercihte bulunmalıdır. Yurtdışında lise öğretimini tamamlamış adaylar da Üniversite tarafından belirlenen koşulları sağladıkları takdirde programa kabul edilebilirler (bkz. Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi).

Önceki Öğrenimin Tanınması

DGS sınavı ile merkezi yerleştirme çerçevesinde 4 yıllık lisans programımıza devam etmek isteyen öğrencilerin bir önlisans programını tamamlamış olmaları gerekir.
Kurum içi veya kurum dışı lisans programlarından yatay geçiş ile Işık Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı programına kayıt yaptırabilirler. Işık Üniversitesi lisans programlarında okuyan öğrenciler de çift anadal veya yandal uygulamaları ile Moda ve Tekstil Tasarımı programı öğrencisi olabilirler.
Uygulamaların tümü "Önlisans ve Lisans Düzeyinde Programlar Arası Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik", "Işık Üniversitesi Lisans Düzeyindeki Kurum İçi - Kurum Dışı - Yurt Dışı Programlar Arasında Yatay Geçiş Yapılması Esaslarına İlişkin Yönerge", "Işık Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi", "Işık Üniversitesi Yandal Yönergesi" hükümlerine göre yürütülür. Öğrencinin önceki kurumunda aldığı dersler ise Işık Üniversitesi Senatosu'nun not dönüşümüne ilişkin kararı uyarınca (bkz. Not Dönüşüm Tablosu) ilgili kurullar tarafından transfer edilir.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarı ile tamamlayan ve genel not ortalaması en az 2.00
olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır (bkz. Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği).

Program Tanımı
Moda ve Tekstil Tasarımı Lisans Programı Türkiye tekstil sektörüne katma değerde bulunacak; özgün ve yenilikçi kumaş, desen ve giysi tasarımı üretme becerilerine vakıf tasarımcılar yetiştiren programlara sahip bir lisans eğitimidir.
Işık Üniversitesi'nin vizyon ve temel değerleri doğrultusunda oluşturulan programın amacı, öğrencilerin moda ve tekstil sektöründe ve uluslararası moda ve tekstil platformlarında görev alabilecek, yaratıcı, yenilikçi, kültürlü, vizyon ve sorumluluk sahibi tasarımcılar olarak yetişmesini sağlamaktır.
Öğrenciler programın ilk yılında mesleğinin temel eğitimi olan doku, çizgi, malzeme, kompozisyon ve ilgili çalışmalarla ikinci yıldan itibaren alacakları mesleki tasarım derslerine hazırlanırlar. İkinci yıldan itibaren aldıkları mesleki tasarım dersleri (baskı, dokuma, giysi), teknik dersler ve tekstil ve sanat genel kültür dersleri ile sektörel donanım ve vizyona sahip olurlar.
Öğrenciler mezun olmak için danışmanları ile karar verdikleri bir konuda en az üç uygulaması olan projelerini jürinin onayına sunarlar.
Moda ve Tektsil Tasarımı lisans programı eğitimini tamamlayabilmek için en az 134 kredilik (240 AKTS) ders çalışması yapmak gerekmektedir. Öğrenciler aynı zamanda 40 iş gününü tamamlayacak şekilde konfeksiyon ve tekstil konusunda staj yapmalıdırlar.
Program Eğitim Amaçları
 • Program mezunları moda, dokuma, baskı/kumaş deseni ve takı/aksesuar tasarımı alanlarında, ulusal/uluslararası düzeyde bağımsız ya da bir firmada tasarımcı olarak görev alabilir.
 • Moda yazarlığı ve danışmanlığı yapabilir; mağazacılık gruplarında ürün yönetimi, marka yönetimi, satın alma, pazarlama, kalite kontrol gibi uzmanlık alanlarında görev yapabilir.

 

 • Giysi, dokuma ve baskı tasarımı alanları öncelikli olmak üzere ilgili sanat ve tasarım dallarında lisansüstü çalışma yapmaya uygun teorik ve pratik altyapıya sahiptir.
Program Çıktıları
 • Sanatsal yaratım ve temel tasarım prensiplerini kavrar ve uygular.
 • Tasarım süreci için gerekli çok yönlü araştırmayı yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar.
 • Farklı tarihsel dönemlere ve kültürlere ait ögeleri amacına uygun şekilde kullanarak özgün ve uygulanabilir tasarımlar yapar.
 • Tekstil ham madde ve malzemelerini tanır.
 • Tasarım sürecinde bilgisayar programlarını etkin kullanır.
 • Tasarımın uygulanması ve ürün üretimine yönelik mesleki - teknik bilgiye sahip olur; bu bağlamda teknolojik araç ve gereçleri tanır ve kullanır.
 • Tasarım-üretim-sunum süreçlerinde disiplinler arası etkileşim ve iletişimin önemini kavrar ve bunu süreçlere yansıtır.
 • Mesleki uygulamalarda programlı ve disiplinli çalışır.
 • Üretkenliğinin, yaratıcılığının ve mesleki yeterliliklerinin devamı için yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini fark eder.
 • Mesleki uygulamalarda etik sorumlulukları kavrar, benimser ve uygular; ilgili yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibidir.
 • Etkin görsel, yazılı ve sözlü iletişim kurar.
 • Her alandan güncel ve çağdaş konulara ilişkin bilgi birikimini mesleki kuramsal ve uygulamalı çalışmalarına yansıtır; bu konuların toplumsal ve evrensel boyuttaki etkilerini kavrar.
 • Sosyal adalet, çevre bilinci, kalite kültürü, kültürel değerlerin korunması konularında yeterli bilince sahip olur.
Mezunların İstihdamı
Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü mezunları moda, dokuma, baskı/kumaş deseni ve takı/aksesuar tasarımı alanlarında, bağımsız ya da bir firmada tasarımcı olarak yer edinebilir; moda yazarlığı ve danışmanlığı yapabilir. Mağazacılık gruplarında ürün yönetimi, yaratıcı direktörlük, marka yönetimi, satınalma, pazarlama, kalite kontrol gibi meslek konularında aranan vasıflı eleman olarak sektörde görev yapabilirler. Tekstil sanatçısı olarak bireysel çalışmalar ile sanat alanında üretim yapabilirler. Lisansüstü eğitimlerine devam eden mezunlar akademik alanda da çalışmalarını sürdürebilirler.
Üst Derece Programlara Geçiş
Programı tamamlamış olan öğrenciler, tezli/tezsiz lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Ölçme ve Değerlendirme

Moda ve Tekstil Tasarımı programı Işık Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği' nde belirtilen ölçme ve değerlendirme hükümlerini uygular.

Eğitim Türü ve Dili

Örgün eğitim, Türkçe.

Adres ve İletişim Bilgileri

Prof. Betül ATLI (Bölüm Başkanı) 444 07 99/6200, betul.atli@isikun.edu.tr
Ceyda ERDOĞAN (Bölüm Sekreteri) 444 07 99 /6152, ceyda.erdogan@isikun.edu.tr
Adres: FMV Işık Üniversitesi, Maslak Kampüsü, Büyükdere Cad. No:194 34398, Maslak/Sarıyer İSTANBUL

Uluslararası İşbirliği

4 ülke (Slovenya (Visoka Šola Za Dizajn V Ljubljani, Samostojni VisokoŠolski Zavod, Pridruzena Clanica Univerze Na Primorskem), Birleşik Krallık (Cardiff Metropolitan University), Portekiz (ESAD - Escola Superior De Artes E Design), İspanya (Escuela De Arte 10) ile ERASMUS+ programı yürütülmektedir (bkz. www.isikun.edu.tr/international/).

1. YIL / 1. Yarıyıl / Güz 1. YIL / 2. Yarıyıl / Bahar
Kodu Dersin Adı Saatler Kredi AKTS Tür Kodu Dersin Adı Saatler Kredi AKTS Tür
TUR 101 Türkçe I 2+0+0 2 2 H TUR 102 Türkçe II 2+0+0 2 2 H
HIST 101  Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2+0+0 2 2 H  HIST 102 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2+0+0 2 2 H
ING 101 Genel İngilizce I 3+1+0 3 5 L ING 102 Genel İngilizce II 3+1+0 3 5 L
MTT 101 Temel Tasarım I 2+0+2 3 6 D1 MTT 102 Temel Tasarım II 2+0+2 3 6 D1
MTT 111 Mesleki Temel Tasarım I 2+0+2 3 5 D1 MTT 112 Mesleki Temel Tasarım II 2+0+2 3 5 D1
MTT 117 Elyaf ve İplik Teknolojisi 3+0+0 3 5 D1 MTT 114  Kumaş Yapı Bilgisi 3+0+0 3 5 D1
GSE 160 Uygarlık Tarihi 3+0+0 3 5 D1  GSE 152  Bilgisayara Giriş 3+0+0 3 5 SS
Dönem Kredileri 19 30 Dönem Kredileri 19 30
3. YIL / 3. Yarıyıl / Güz 4. YIL / 4. Yarıyıl / Bahar
Kodu Dersin Adı Saatler Kredi AKTS Tür Kodu Dersin Adı Saatler Kredi AKTS Tür
MTT 211  Bilgisayarla Tasarım I 3+0+0 3 5 D1  MTT 204 Moda Tasarımı I 2+0+2 3 5 D1
MTT 205  Dokuma Tasarımı I 3+0+0 3 5 D1  MTT 212 Bilgisayarla Tasarım II 3+0+0 3 5 D1
MTT 208  Baskı Tasarımı I 3+0+0 3 5 D1 MTT 209  Baskı Tasarımı II 3+0+0 3 5 D1
GSE 241 Karşılaştırmalı Sanat Tarihi 3+0+0 3 5 SS  MTT 236 Dikiş Atölyesi I 3+0+0 3 5 D1
MTT D2-I Bölüm İçi Seçmeli Ders 3+0+0 3 6 D2 GSE 151 Temel Fotografi 3+0+0 3 5 SS
HSS-I HSS Seçmeli Ders 3+0+0 3 5 HSS MTT D2-II Bölüm İçi Seçmeli Ders 3+0+0 3 6 D2
MTT 290 Sektör Stajı I - NC 5
Dönem Kredileri 18 31 Dönem Kredileri 18 31
5. YIL / 5. Yarıyıl / Güz 6. YIL / 6. Yarıyıl / Bahar
Kodu Dersin Adı Saatler Kredi AKTS Tür Kodu Dersin Adı Saatler Kredi AKTS Tür
MTT 325 Aksesuar Tasarımı I 3+0+0 3 5 D1 MTT 320 Giysi İçin Teknik Çizim 3+0+0 3 6 D1
MTT 315 Drapaj I 3+0+0 3 5 D1 C-I Tamamlayıcı Seçmeli Ders 3+0+0 3 5 C
MTT 337 Dikiş Atölyesi II 3+0+0 3 5 D1 MTT D2-IV Bölüm İçi Seçmeli Ders 2+0+2 3 9 D2
MTT 307 Baskı Teknolojisi 3+0+0 3 5 D1 MTT D2-V Bölüm İçi Seçmeli Ders 3+0+0 3 6 D2
MTT D2-III Bölüm İçi Seçmeli Ders 2+0+2 3 9 D2 F-I Serbest Seçmeli Ders 3+0+0 3 5 F
MTT 390 Sektör Stajı II - NC 5
Dönem Kredileri 15 29 Dönem Kredileri 15 31
7. YIL / 7. Yarıyıl / Güz 8. YIL / 8. Yarıyıl / Bahar
Kodu Dersin Adı Saatler Kredi AKTS Tür Kodu Dersin Adı Saatler Kredi AKTS Tür
MTT 415 Moda Pazarlama ve Organizasyon 3+0+0 3 6 D1  MTT 490 Bitirme Projesi 2+0+2 3 8 D1
MTT 417 Moda Sunum Teknikleri 3+0+0 3 7 D1 MTT 416 Bitirme Projesi-Uygulama 3+0+0 3 7 D1
MTT D2-VI Bölüm İçi Seçmeli Ders 2+0+2 3 9 D2 MTT 426 Moda Tarihi 3+0+0 3 5 D1
HSS-II HSS Seçmeli Ders 3+0+0 3 5 HSS C-III Tamamlayıcı Seçmeli Ders 3+0+0 3 5 C
C-II Tamamlayıcı Seçmeli Ders 3+0+0 3 5 C F-II Serbest Seçmeli Ders 3+0+0 3 5 F
Dönem Kredileri 15 32 Dönem Kredileri 15 30
MEZUNİYET İÇİN GEREKLİ TOPLAM KREDİ /AKTS 134 244
D2 / BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ DERSLER
MODA TASARIMI
Kodu Dersin Adı Saatler Kredi AKTS Tür
MTT215 Tekstil Kimyası          3+0+0 3 6 D2-I
MTT206 Dokuma Tasarımı II 3+0+0 3 6 D2-II
MTT301 Moda Tasarımı II       2+0+2 3 9 D2-III/IV
MTT375 Defile Organizasyonu ve Moda Koreografisi 3+0+0 3 6 D2-V
MTT316 Drapaj II 3+0+0 3 6 D2-V
MTT 405 Moda Tasarımı III      2+0+2 3 9 D2-VI
TEKSTİL TASARIMI
MTT213 Eski Türk Kumaşları 3+0+0 3 6 D2-I
MTT264 Ev Tekstili 3+0+0 3 6 D2-II
MTT303 Tekstil Tasarımı I 2+0+2 3 9 D2-III/IV
MTT344 Triko Tasarımı 3+0+0 3 6 D2-V
MTT407 Tekstil Tasarımı II 2+0+2 3 9 D2-VI
KoduDersin AdıSaatlerKrediAKTSTür
C / TAMAMLAYICI SEÇMELİ DERSLER
MTT326 Aksesuar Tasarımı II 3+0+0 3 5 C
MTT327 Deneysel Giysi Tasarımı 3+0+0 3 5 C
MTT330 Giysinin Evrimi 3+0+0 3 5 C
MTT331 Stil Tasarımı (Styling) 3+0+0 3 5 C
MTT373  Moda Fotoğrafçılığı 3+0+0 3 5 C
MTT412 Endüstriyel Çalışmalar ve Tasarım Geliştirme 3+0+0 3 5 C
STV261  Diksiyon ve Etkili Konuşma 3+0+0 3 5 C
STV376 Sinema ve Televizyonda Makyaj 3+0+0 3 5 C
GRT312 Baskıresim III 2+0+2 3 5 C
GRT262 İllüstrasyon 3+0+0 3 5 C
GSB374 Sanat Yönetimi 3+0+0 3 5 C
GSB362 Araştırma Yöntemleri 3+0+0 3 5 C
HSS / SOSYAL ve BEŞERİ BİLİM SEÇMELİ DERSLERİ
Kodu Dersin Adı Saatler Kredi AKTS Tür
GRT260 İşaret Dili 2+0+2 3 5 HSS
GRT263 Yaratıcı Yazarlık 3+0+0 3 5 HSS
GRT264 Sosyal Sorumluluk Uygulamaları 3+0+0 3 5 HSS
GRT361 Yeni Medya 3+0+0 3 5 HSS
GRT363 Tasarım Hukuku 3+0+0 3 5 HSS
GRT365 Reklam Çözümlemeleri 3+0+0 3 5 HSS
GRT367 Internet Reklamcılığı 3+0+0 3 5 HSS
GSB210  Minyatür Sanatı 3+0+0 3 5 HSS
GSB271 Tarih Öncesinden Rönesans'a Sanatın Gelişimi 3+0+0 3 5 HSS
GSB272 Çevre ve Kamusal Alanda Sanat 3+0+0 3 5 HSS
GSB341 Mitoloji ve İkonografi 3+0+0 3 5 HSS
GSB373 Sanat Psikolojisi 3+0+0 3 5 HSS
GSB375 Sanat Felsefesi 3+0+0 3 5 HSS
GSB473  Performans Sanatı 3+0+0 3 5 HSS
GSE250 Gözlem ve Sanat 3+0+0 3 5 HSS
IMB471 Mesleki Hukuk 3+0+0 3 5 HSS
IMB473 Çağdaş Mimarlık 3+0+0 3 5 HSS
IMB474 Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı 3+0+0 3 5 HSS
IMB475 Geleneksel Türk Evi 3+0+0 3 5 HSS
IMB479 Geleneksel Türk El Sanatları 3+0+0 3 5 HSS
MTT220 Geri Dönüşümlü Kağıt Yapımı ve Tasarımı 3+0+0 3 5 HSS
MTT324 Camera Obscura ve Perspektif 3+0+0 3 5 HSS
MTT328 Kağıtla Tasarım ve Ekoloji 3+0+0 3 5 HSS
MTT335 Renk ve Armoni 3+0+0 3 5 HSS
MTT336 Sanat Yapıtı ve Analizi 3+0+0 3 5  HSS
MTT420 Toplumsal Değişim ve Sinema 3+0+0 3 5 HSS
MTT430 Küreselleşme ve Sanat 3+0+0 3 5 HSS
STV343 Video Uygulama Atölyesi 3+0+0 3 5 HSS
STV344 Popüler Sinema ve Eleştiri 3+0+0 3 5 HSS
STV392 Çağdaş Sinema 3+0+0 3 5 HSS
STV401 Sinemada Sanat Yönetimi 3+0+0 3 5 HSS
STV402 Belgesel Sinema Kültürü 3+0+0 3 5 HSS
STV404 Sinema ve Öteki Sanatlar 3+0+0 3 5 HSS
Erasmus Programı kapsamında gelen öğrenciler, İngilizce Programlarda okuyan öğrenciler ve Türkçe Programlarda okuyup İngilizce Hazırlık Eğitiminde başarılı olmuş öğrenciler tarafından alınabilecek dersler.
Kodu Dersin Adı Saatler Kredi AKTS Tür
GRT464E Exlibris Design 3+0+0 3 5 C
GRT468E Childrens's Picturebook Design 3+0+0 3 5 HSS
GSB111E Basıc Art Educatıon I  3+0+0 3 5    D1 / C
GSB272E Art In Envıronment and Surroundıngs  3+0+0 3 5 HSS
GSB321E The Development of Art From Renaıssance to 20th Century   3+0+0 3 5    D1/ HSS
GSB352E Western Art in The 20th Century  3+0+0 3 5    D1/ HSS
IMB282E City, Culture and Architecture: Istanbul 3+0+0 3 5 HSS
MTT429E Fashion History 3+0+0 3 5 HSS
STV391E Contemporary Film Reading 3+0+0 3 5 HSS
F / SERBEST SEÇMELİ DERSLER
Gerekli önkoşulu sağlamak şartı ile öğrencilerimiz Üniversitemizin tüm bölümleri tarafından açılan dersleri ve Yabancı Diller Okulu tarafından açılan yabancı dil derslerini Serbest Seçmeli ders olarak alabilirler.
KISALTMALAR

C
D1
D2
H
F
L

Tamamlayıcı Seçmeli Ders
Temel Bölüm Dersi
Bölüm İçi Seçmeli Ders
Sosyal ve Beşeri Bilim Dersi
Serbest Seçmeli Ders
Yabancı Dil

HSS
SS
T
U
L
AKTS

Sosyal ve Beşeri Bilim Seçmeli Dersi
Sosyal Bilim Dersi (Fakülte)
Teori
Uygulama
Laboratuvar
Avrupa Kredi Transfer Sistemi
ÖN KOŞULLAR:
-MTT 490  Bitirme Projesi yaz okulunda açılmaz. Ancak takip eden akademik yılın güz döneminde bölüm karar verirse açılabilir.
-D2-III/IV/V/VI dersleri MTT 490 Bitirme Projesi'nin ön koşuludur. (2011 girişli öğrenciler ve sonrası  için uygulanacaktır.) 
-Beşinci dönemde MTT 301 Moda Tasarımı II dersini seçen öğrenciler altıncı dönemde MTT 303 Tekstil Tasarımı I dersini almak zorundadır.
-Beşinci dönemde MTT 303 Tekstil Tasarımı I dersini seçen öğrenciler altıncı dönemde MTT 301 Moda Tasarımı II dersini almak zorundadır.
-MTT 325 Aksesuar Tasarımı I dersi MTT 326 Aksesuar Tasarımı II dersinin önkoşulu değildir.
-MTT 204 Moda Tasarımı I dersi MTT 327 Deneysel Giysi Tasarımı dersinin önkoşuludur.
-ING 101, ING 102'nin, ön koşuludur.
 • Tüm Seçmeli Dersler 3 kredilidir. Toplam Seçmeli Ders kredisi (C + F + D2 + HSS) 39 olup kredi oranı % 29,1'dir.
 • Bölüm Dersleri toplamı, Zorunlu ve Seçmeli olarak (D1+D2) kredi toplamı 87 olup kredi oranı % 65'dir.
TYYÇ Sanat Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı) 6. Düzey (LİSANS Eğitimi) PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13
Bilgi (Kuramsal-Olgusal) Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye sahiptir. x
İlgili sanat alanına özgü sanat tarihi konusunda bilgi sahibidir.
Sanat ve tasarım materyalleri bilgisine sahiptir.
Sanat ve tasarım yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibidir.
İlgili sanat alanındaki yasal düzenlemeler ve işlemler konusunda bilgi sahibidir.
İlgili sanat alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşim konusunda bilgi sahibidir.
Araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.
Sanatsal eleştiri yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.
Sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibidir.
Beceri (Bilişsel Uygulamalı) Kuram ve uygulama bütünlüğü sağlar.
İlgili sanat alanına ilişkin yöntem ve teknikleri kullanır.
İlgili sanat alanının içindeki alt disiplinlerin etkileşimini değerlendirir.
Çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahiptir.
Çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme, uygulayabilme becerisini geliştirir.
Duyusal algıyı somutlaştırır.
Yetkinlikler Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu ve üretken olarak çalışır.
Proje süreçleri içinde etkin olarak yer alır.
Alanıyla ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşır ve sonuçlarını değerlendirir.
Öğrenme Yetkinliği Kendi çalışmalarını sorgular.
Çözümleyici ve eleştirel düşünür.
Yaşam boyu öğrenme kavramını özümser.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik Hedef kitlesini tanımlayarak alanı ile ilgili çalışmaları paylaşır.
Çalışmalarını topluma anlatabilecek iletişim becerisine sahiptir.
Alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere görsel, yazılı ve sözlü iletişim yöntemlerini kullanarak etkin ve doğru olarak aktarır.
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi).
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Alana Özgü Yetkinlik Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkındadır.
Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilir.
Alanında başarıyla iş yürütebilecek duyarlılığa sahiptir.
Estetik farkındalığa sahiptir.
Ders Kodu Program Çıktıları
PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13
GSE241 X X X X X X
GSE151 X X X
GSE152 X X X X X X X
GSE160 X X X X
TUR101, TUR102 X X
ING101, ING102 X X
HIST101,HIST102 X
MTT101 X X X X X X X
MTT102 X X X X X X X
MTT111 X X X X X X X X X
MTT112 X X X X X X X X X
MTT114 X X X X X X
MTT117 X X X X
MTT204 X X X X X X X
MTT205 X X
MTT206 X X
MTT208 X X X X X
MTT209 X X X X X
MTT211 X X X X X X X
MTT212 X X X X X X X
MTT213 X X X X X
MTT215 X X X X X X
MTT220 X X X X X X
MTT236 X X X X X
MTT264 X X X X X X
MTT301 X X X X X X X
MTT302 X X X X X X
MTT303 X X X X X X
MTT306 X X X X X X
MTT307 X X X X X X
MTT311 X X X
MTT312 X X X
MTT315 X X X
MTT316 X X X
MTT324 X X X X X X X
MTT335 X X X
MTT336 X X X X X
MTT337 X X X
MTT344 X X X X X
MTT373 X X X X X X X
MTT375 X X X X X X
MTT401 X X X X X X
MTT403 X X X X
MTT412 X X X X
MTT415 X X X X
MTT416 X X X X X X X X X X X X X
MTT417 X X X X X
MTT420 X X X X X
MTT426 X X X X X
MTT430 X X X X X X
MTT463 X X X X X
MTT490 X X X X X X X X X X X X X
MTT 320 X X X X X X X
MTT 325 X X X X X X X X X
MTT 326 X X X X X X
MTT 327 X X X X X X X X
MTT 328 X X X X X X
MTT 329E X X X X X
MTT 330 X X X X X
MTT 331 X X X X X X

İlgili Dosyalar