Tekstil ve Moda Tasarımı Programı

Tekstil ve Moda Tasarımı Programı

Program Hakkında Genel Bilgiler
Kuruluş Bilgisi

Işık Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Programı, 2007 yılında açılmış ve 2011 yılında ilk mezunlarını vermiştir.

Kazanılan Derece ve Düzeyi

Programı asgari koşullarda tamamlayan öğrencilere "Tekstil ve Moda Tasarımı Lisans Diploması" verilmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Işık Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Programı öğrenim görmek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavından yeterli puanı alıp Güzel Sanatlar Fakültesi'nin hazırladığı yetenek sınavında başarılı olması gerekmektedir. DGS sınavı ile gelecek adaylar da ilgili sınava girip yeterli puan almalı ve tercihte bulunmalıdır. Yurtdışında lise öğretimini tamamlamış adaylar da Üniversite tarafından belirlenen koşulları sağladıkları takdirde programa kabul edilebilirler (bkz. Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi).

Önceki Öğrenimin Tanınması

DGS sınavı ile merkezi yerleştirme çerçevesinde 4 yıllık lisans programımıza devam etmek isteyen öğrencilerin bir önlisans programını tamamlamış olmaları gerekir.
Kurum içi veya kurum dışı lisans programlarından yatay geçiş ile Işık Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı programına kayıt yaptırabilirler. Işık Üniversitesi lisans programlarında okuyan öğrenciler de çift anadal veya yandal uygulamaları ile Tekstil ve Moda Tasarımı programı öğrencisi olabilirler.
Uygulamaların tümü "Önlisans ve Lisans Düzeyinde Programlar Arası Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik", "Işık Üniversitesi Lisans Düzeyindeki Kurum İçi - Kurum Dışı - Yurt Dışı Programlar Arasında Yatay Geçiş Yapılması Esaslarına İlişkin Yönerge", "Işık Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi", "Işık Üniversitesi Yandal Yönergesi" hükümlerine göre yürütülür. Öğrencinin önceki kurumunda aldığı dersler ise Işık Üniversitesi Senatosu'nun not dönüşümüne ilişkin kararı uyarınca (bkz. Not Dönüşüm Tablosu) ilgili kurullar tarafından transfer edilir.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarı ile tamamlayan ve genel not ortalaması en az 2.00
olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır (bkz. Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği).

Program Tanımı
Tekstil ve Moda Tasarımı Lisans Programı Türkiye tekstil sektörüne katma değerde bulunacak; özgün ve yenilikçi kumaş, desen ve giysi tasarımı üretme becerilerine vakıf tasarımcılar yetiştiren programlara sahip bir lisans eğitimidir.
Işık Üniversitesi'nin vizyon ve temel değerleri doğrultusunda oluşturulan programın amacı, öğrencilerin moda ve tekstil sektöründe ve uluslararası moda ve tekstil platformlarında görev alabilecek, yaratıcı, yenilikçi, kültürlü, vizyon ve sorumluluk sahibi tasarımcılar olarak yetişmesini sağlamaktır.
Öğrenciler programın ilk yılında mesleğinin temel eğitimi olan doku, çizgi, malzeme, kompozisyon ve ilgili çalışmalarla ikinci yıldan itibaren alacakları mesleki tasarım derslerine hazırlanırlar. İkinci yıldan itibaren aldıkları mesleki tasarım dersleri (baskı, dokuma, giysi), teknik dersler ve tekstil ve sanat genel kültür dersleri ile sektörel donanım ve vizyona sahip olurlar.
Öğrenciler mezun olmak için danışmanları ile karar verdikleri bir konuda en az üç uygulaması olan projelerini jürinin onayına sunarlar.
Tekstil ve Moda Tasarımı lisans programı eğitimini tamamlayabilmek için en az 140 kredilik (240 AKTS) ders çalışması yapmak gerekmektedir. Öğrenciler aynı zamanda 40 iş gününü tamamlayacak şekilde konfeksiyon ve tekstil konusunda staj yapmalıdırlar.
Program Eğitim Amaçları
 • Program mezunları moda, dokuma, baskı/kumaş deseni ve takı/aksesuar tasarımı alanlarında, ulusal/uluslararası düzeyde bağımsız ya da bir firmada tasarımcı olarak görev alabilir.
 • Moda yazarlığı ve danışmanlığı yapabilir; mağazacılık gruplarında ürün yönetimi, marka yönetimi, satın alma, pazarlama, kalite kontrol gibi uzmanlık alanlarında görev yapabilir.

 

 • Giysi, dokuma ve baskı tasarımı alanları öncelikli olmak üzere ilgili sanat ve tasarım dallarında lisansüstü çalışma yapmaya uygun teorik ve pratik altyapıya sahiptir.
Program Çıktıları
 • Sanatsal yaratım ve temel tasarım prensiplerini kavrar ve uygular.
 • Tasarım süreci için gerekli çok yönlü araştırmayı yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar.
 • Farklı tarihsel dönemlere ve kültürlere ait ögeleri amacına uygun şekilde kullanarak özgün ve uygulanabilir tasarımlar yapar.
 • Tekstil ham madde ve malzemelerini tanır.
 • Tasarım sürecinde bilgisayar programlarını etkin kullanır.
 • Tasarımın uygulanması ve ürün üretimine yönelik mesleki - teknik bilgiye sahip olur; bu bağlamda teknolojik araç ve gereçleri tanır ve kullanır.
 • Tasarım-üretim-sunum süreçlerinde disiplinler arası etkileşim ve iletişimin önemini kavrar ve bunu süreçlere yansıtır.
 • Mesleki uygulamalarda programlı ve disiplinli çalışır.
 • Üretkenliğinin, yaratıcılığının ve mesleki yeterliliklerinin devamı için yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini fark eder.
 • Mesleki uygulamalarda etik sorumlulukları kavrar, benimser ve uygular; ilgili yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibidir.
 • Etkin görsel, yazılı ve sözlü iletişim kurar.
 • Her alandan güncel ve çağdaş konulara ilişkin bilgi birikimini mesleki kuramsal ve uygulamalı çalışmalarına yansıtır; bu konuların toplumsal ve evrensel boyuttaki etkilerini kavrar.
 • Sosyal adalet, çevre bilinci, kalite kültürü, kültürel değerlerin korunması konularında yeterli bilince sahip olur.
Mezunların İstihdamı
Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü mezunları moda, dokuma, baskı/kumaş deseni ve takı/aksesuar tasarımı alanlarında, bağımsız ya da bir firmada tasarımcı olarak yer edinebilir; moda yazarlığı ve danışmanlığı yapabilir. Mağazacılık gruplarında ürün yönetimi, yaratıcı direktörlük, marka yönetimi, satınalma, pazarlama, kalite kontrol gibi meslek konularında aranan vasıflı eleman olarak sektörde görev yapabilirler. Tekstil sanatçısı olarak bireysel çalışmalar ile sanat alanında üretim yapabilirler. Lisansüstü eğitimlerine devam eden mezunlar akademik alanda da çalışmalarını sürdürebilirler.
Üst Derece Programlara Geçiş
Programı tamamlamış olan öğrenciler, tezli/tezsiz lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Ölçme ve Değerlendirme

Tekstil ve Moda Tasarımı programı Işık Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği' nde belirtilen ölçme ve değerlendirme hükümlerini uygular.

Eğitim Türü ve Dili

Örgün eğitim, Türkçe.

Adres ve İletişim Bilgileri

Doç. Ayşe GÜNAY (Bölüm Başkanı) 444 07 99/6200, ayse.gunay@isikun.edu.tr
Adres: FMV Işık Üniversitesi, Şile Kampüsü, Meşrutiyet Mah. Üniversite Sok. No:2, Şile İSTANBUL

Uluslararası İşbirliği

4 ülke (Slovenya (Visoka Šola Za Dizajn V Ljubljani, Samostojni VisokoŠolski Zavod, Pridruzena Clanica Univerze Na Primorskem), Birleşik Krallık (Cardiff Metropolitan University), Portekiz (ESAD - Escola Superior De Artes E Design), İspanya (Escuela De Arte 10) ile ERASMUS+ programı yürütülmektedir (bkz. www.isikun.edu.tr/international/).

1. YIL / 1. Yarıyıl / Güz 1. YIL / 2. Yarıyıl / Bahar
Kodu Dersin Adı Saatler Kredi AKTS Tür Kodu Dersin Adı Saatler Kredi AKTS Tür
MODA 1101 Temel Tasarım I 2+0+2 3 5 D1 MODA 1102 Temel Tasarım II 2+0+2 3 6 D1
MODA 1111 Mesleki Temel Tasarım I 2+0+2 3 6 D1  MODA 1112 Mesleki Temel Tasarım II 2+0+2 3 6 D1
MODA 1117 Elyaf ve İplik Teknolojisi 3+0+0 3 5 D1 MODA 1114 Kumaş Yapı Bilgisi 3+0+0 3 5 D1
GÖRS 1241 Karşılaştırmalı Sanat Tarihi 3+0+0 3 5 TURK 1202 Türkçe II 2+0+0 2 2 H
TURK 1201 Türkçe I 2+0+0 2 2 H TARH 1102 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2+0+0 2 2 H
TARH 1101 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2+0+0 2 2 H ENGL 1202 Genel İngilizce II 3+0+0 3 4 L
ENGL 1201 Genel İngilizce 1 3+1+0 3 4 L  MODA 1152  Bilgisayara Giriş 3+0+0 3 5 D1
BİTE 1001 Bilgisayar Okuryazarlığı 1 1 H
Dönem Kredileri 20 30 Dönem Kredileri 19 30
2. YIL / 3. Yarıyıl / Güz 2. YIL / 4. Yarıyıl / Bahar
Kodu Dersin Adı Saatler Kredi AKTS Tür Kodu Dersin Adı Saatler Kredi AKTS Tür
MODA 2205  Dokuma Tasarımı I 3+0+0 3 5 D1  MODA 2204 Moda Tasarımı I 2+0+2 3 5 D1
MODA 2208 Baskı Tasarımı I 3+0+0 3 6 D1 MODA 2209 Baskı Tasarımı II 3+0+0 3 6 D1
MODA 2211 Bilgisayarla Tasarım I 3+0+0 3 5 D1 MODA 2212 Bilgisayarla Tasarım II 3+0+0 3 5 D1
MODA-AE-1 Alan İçi Seçmeli Ders I 3+0+0 3 5 AE MODA 2236 Dikiş Atölyesi I 3+0+0 3 5 D1
MODA-GE-1 Genel Seçmeli Ders I 3+0+0 3 5 GE MODA-AE-2 Alan İçi Seçmeli Ders II 3+0+0 3 5 AE
ENGL 2201 Genel İngilizce III 3+1+0 3 4 L ENGL 2202 Genel İngilizce IV 3+1+0 3 4 L
Dönem Kredileri 18 30 Dönem Kredileri 18 30
3. YIL / 5. Yarıyıl / Güz 3. YIL / 6. Yarıyıl / Bahar
Kodu Dersin Adı Saatler Kredi AKTS Tür Kodu Dersin Adı Saatler Kredi AKTS Tür
MODA 3325 Aksesuar Tasarımı I 3+0+0 3 6 D1 MODA 3320 Giysi İçin Teknik Çizim 3+0+0 3 5 D1
MODA 3323 Deneysel Giysi Tasarımı 3+0+0 3 6 D1 MODA 3302 Moda Tasarımı II 2+0+2 3 6 D1
MODA 3315 Drapaj I 3+0+0 3 5 D1 MODA 3304 Tekstil Tasarımı I 2+0+2 3 5 D1
MODA 3337 Dikiş Atölyesi II 3+0+0 3 5 D1 MODA 3316 Drapaj II 3+0+0 3 5 D1
MODA 3307 Baskı Teknolojisi 3+0+0 3 5 D1 MODA-GE-2 Genel Seçmeli Ders II 3+0+0 3 5 GE
İNTO 1002 Etik 1 1 H MODA-GE-3 Genel Seçmeli Ders III 3+0+0 3 5 GE
MODA 3291 Sektör Stajı I NC 1
Dönem Kredileri 17 29 Dönem Kredileri 18 31
4. YIL / 7. Yarıyıl / Güz 4. YIL / 8. Yarıyıl / Bahar
Kodu Dersin Adı Saatler Kredi AKTS Tür Kodu Dersin Adı Saatler Kredi AKTS Tür
MODA 4415 Moda Pazarlama ve Organizasyon 3+0+0 3 7 D1 MODA 4426 Moda Tarihi 3+0+0 3 6 D1
MODA 4417 Moda Sunum Teknikleri 3+0+0 3 6 D1 MODA 4490 Bitirme Projesi 2+0+2 3 8 D1
MODA-AE-3 Alan İçi Seçmeli Ders III 2+0+2 3 5 AE MODA 4416 Bitirme Projesi-Uygulama 3+0+0 3 7 D1
MODA-AE-4 Alan İçi Seçmeli Ders IV 3+0+0 3 5 AE MODA-AE-5 Alan İçi Seçmeli Ders V 3+0+0 3 5 AE
MODA-GE-4 Genel Seçmeli Ders IV 3+0+0 3 5 GE MODA-GE-5 Genel Seçmeli Ders V 3+0+0 3 5 GE
MODA 4391 Sektör Stajı II NC 1
Dönem Kredileri 15 29 Dönem Kredileri 15 31
MEZUNİYET İÇİN GEREKLİ TOPLAM KREDİ /AKTS 140 240
AE / ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER
TEKSTİL VE MODA TASARIMI
Kodu Dersin Adı Saatler Kredi AKTS Tür
MODA 2213 Eski Türk Kumaşları 3+0+0 3 5 MODA-AE-1
MODA 2215 Tekstil Kimyası 3+0+0 3 5 MODA-AE-1
MODA 2206 Dokuma Tasarımı II 3+0+0 3 5 MODA-AE-2
MODA 2264 Ev Tekstili 3+0+0 3 5 MODA-AE-2
MODA 4405 Moda Tasarımı III 2+0+2 3 5 MODA-AE-3
MODA 4407 Tekstil Tasarımı II 2+0+2 3 5 MODA-AE-3
MODA 3326 Aksesuar Tasarımı II 3+0+0 3 5 MODA-AE-4/5
MODA 3240 Moda Markalaşma 3+0+0 3 5 MODA-AE-4/5
GE / GENEL SEÇMELİ DERSLER
Kodu Dersin Adı Saatler Kredi AKTS Tür
MODA 3327 Deneysel Dokuma Tasarımı 3+0+0 3 5 MODA-GE
MODA 3331 Stil Tasarımı (Styling) 3+0+0 3 5 MODA-GE
MODA 3220 Geri Dönüşümlü Kağıt Yapımı ve Tasarımı 3+0+0 3 5 MODA-GE
MODA 3336 Sanat Yapıtı ve Analizi 3+0+0 3 5 MODA-GE
MODA 4426 Moda Tarihi 3+0+0 3 5 MODA-GE
MODA 3330 Giysinin Evrimi 3+0+0 3 5 MODA-GE
MODA 3329 Moda İllustrasyonu 3+0+0 3 5 MODA-GE
MODA 3332 Sahne Sanatlarında Kostüm Tasarımı 3+0+0 3 5 MODA-GE
Erasmus Programı kapsamında gelen öğrenciler, İngilizce Programlarda okuyan öğrenciler ve Türkçe Programlarda okuyup İngilizce Hazırlık Eğitiminde başarılı olmuş öğrenciler tarafından alınabilecek dersler.
Kodu Dersin Adı Saatler Kredi AKTS Tür
GRT464E Exlibris Design 3+0+0 3 5 C
GRT468E Childrens's Picturebook Design 3+0+0 3 5 HSS
GSB111E Basıc Art Educatıon I  3+0+0 3 5    D1 / C
GSB272E Art In Envıronment and Surroundıngs  3+0+0 3 5 HSS
GSB321E The Development of Art From Renaıssance to 20th Century   3+0+0 3 5    D1/ HSS
GSB352E Western Art in The 20th Century  3+0+0 3 5    D1/ HSS
IMB282E City, Culture and Architecture: Istanbul 3+0+0 3 5 HSS
MTT429E Fashion History 3+0+0 3 5 HSS
STV391E Contemporary Film Reading 3+0+0 3 5 HSS
GE / GENEL SEÇMELİ DERSLER
Gerekli önkoşulu sağlamak şartı ile öğrencilerimiz, Üniversitemizin tüm bölümleri tarafından açılan dersleri ve Yabancı Diller Okulu tarafından açılan yabancı dil derslerini Genel Seçmeli Ders olarak alabilirler.
KISALTMALAR

AE
D1
GE
H
L

Alan İçi Seçmeli Ders
Temel Bölüm Dersi
Serbest Seçmeli Ders
Sosyal ve Beşeri Bilim Dersi
Yabancı Dil

T
U
L
AKTS

Teori
Uygulama
Laboratuvar
Avrupa Kredi Transfer Sistemi
ÖN KOŞULLAR:
-MODA 4490  Bitirme Projesi yaz okulunda açılmaz. Ancak takip eden akademik yılın güz döneminde bölüm karar verirse açılabilir.
-D2-III/IV/V/VI dersleri MODA 4490 Bitirme Projesi'nin ön koşuludur. (2011 girişli öğrenciler ve sonrası  için uygulanacaktır.) 
-MODA 3325 Aksesuar Tasarımı I dersi MODA 3326 Aksesuar Tasarımı II dersinin önkoşulu değildir.
-MODA 2204 Moda Tasarımı I dersi MODA 3323 Deneysel Giysi Tasarımı dersinin önkoşuludur.
 • Tüm Seçmeli Dersler 3 kredilidir. Toplam Seçmeli Ders kredisi (AE+GE) 30 olup kredi oranı % 21,42'dir.
 • Bölüm Zorunlu Dersleri (D1), kredi toplamı 84 olup kredi oranı % 60'dir.
TYYÇ Sanat Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı) 6. Düzey (LİSANS Eğitimi) PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13
Bilgi (Kuramsal-Olgusal) Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye sahiptir. x
İlgili sanat alanına özgü sanat tarihi konusunda bilgi sahibidir.
Sanat ve tasarım materyalleri bilgisine sahiptir.
Sanat ve tasarım yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibidir.
İlgili sanat alanındaki yasal düzenlemeler ve işlemler konusunda bilgi sahibidir.
İlgili sanat alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşim konusunda bilgi sahibidir.
Araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.
Sanatsal eleştiri yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.
Sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibidir.
Beceri (Bilişsel Uygulamalı) Kuram ve uygulama bütünlüğü sağlar.
İlgili sanat alanına ilişkin yöntem ve teknikleri kullanır.
İlgili sanat alanının içindeki alt disiplinlerin etkileşimini değerlendirir.
Çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahiptir.
Çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme, uygulayabilme becerisini geliştirir.
Duyusal algıyı somutlaştırır.
Yetkinlikler Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu ve üretken olarak çalışır.
Proje süreçleri içinde etkin olarak yer alır.
Alanıyla ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşır ve sonuçlarını değerlendirir.
Öğrenme Yetkinliği Kendi çalışmalarını sorgular.
Çözümleyici ve eleştirel düşünür.
Yaşam boyu öğrenme kavramını özümser.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik Hedef kitlesini tanımlayarak alanı ile ilgili çalışmaları paylaşır.
Çalışmalarını topluma anlatabilecek iletişim becerisine sahiptir.
Alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere görsel, yazılı ve sözlü iletişim yöntemlerini kullanarak etkin ve doğru olarak aktarır.
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi).
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Alana Özgü Yetkinlik Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkındadır.
Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilir.
Alanında başarıyla iş yürütebilecek duyarlılığa sahiptir.
Estetik farkındalığa sahiptir.
Ders Kodu Program Çıktıları
PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13
GÖRS 1241 X X X X X X
İNTO 1002 X X X X
BİTE 1001 X X X X X X X
TURK 1201, TURK 1202 X X
ENGL 1201, ENGL 1202, ENGL 2201, ENGL 2202 X X
TARH 1101,TARH 1102 X
MODA 1101 X X X X X X X
MODA 1102 X X X X X X X
MODA 1111 X X X X X X X X X
MODA 1112 X X X X X X X X X
MODA 1114 X X X X X X
MODA 1117 X X X X
MODA 1152 X X X X X X X
MODA 2204 X X X X X X X
MODA 2205 X X
MODA 2206 X X
MODA 2208 X X X X X
MODA 2209 X X X X X
MODA 2211 X X X X X X X
MODA 2212 X X X X X X X
MODA 2213 X X X X X
MODA 2215 X X X X X X
MODA 2236 X X X X X
MODA 2264 X X X X X X
MODA 3220 X X X X X X
MODA 3240 X X X X X X
MODA 3302 X X X X X X X
MODA 3304 X X X X X X
MODA 3307 X X X X X X
MODA 3315 X X X
MODA 3316 X X X
MODA 3320 X X X X X X X
MODA 3323 X X X X X X X X
MODA 3325 X X X X X X X X X
MODA 3326 X X X X X X
MODA 3330 X X X X X
MODA 3331 X X X X X X
MODA 3336 X X X X X
MODA 3337 X X X
MODA 4405 X X X X X X
MODA 4407 X X X X
MODA 4415 X X X X
MODA 4416 X X X X X X X X X X X X X
MODA 4417 X X X X X
MODA 4426 X X X X X
MODA 4490 X X X X X X X X X X X X X

İlgili Dosyalar