Görsel İletişim Tasarımı Programı

Görsel İletişim Tasarımı Programı

Program Hakkında Genel Bilgiler
Kuruluş Bilgisi

Işık Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Programı, 2007 yılında açılmış, takip eden yılda da öğrenci almıştır. İlk mezunlarını 2011 yılında vermiştir.

Kazanılan Derece ve Düzeyi

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere "Görsel İletişim Tasarımı Lisans Diploması"
verilmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Işık Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Programı öğrenim görmek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yapılan YKS veya DGS sınavlarına girip yeterli puan almalı ve tercihte bulunmalıdır. Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılmaktadır. Yurtdışında lise öğretimini tamamlamış adaylar da Üniversite tarafından belirlenen koşulları sağladıkları takdirde programa kabul edilebilirler (bkz. Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi).

Önceki Öğrenimin Tanınması

Bir önlisans programını tamamlayan öğrenciler DGS sınavı ile merkezi yerleştirme kapsamında programa yerleştirilirler. Kurum içi veya kurum dışı lisans programlarından ise yatay geçiş yolu ile Işık Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı programına kayıt yaptırabilirler. İlaveten hali hazırda Işık Üniversitesi lisans programlarında okuyan öğrenciler de çift anadal veya yandal uygulamaları ile Görsel İletişim Tasarımı programı öğrencisi olabilirler.
Tüm uygulamalar "Önlisans ve Lisans Düzeyinde Programlar Arası Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik", "Işık Üniversitesi Lisans Düzeyindeki Kurum İçi - Kurum Dışı - Yurt Dışı Programlar Arasında Yatay Geçiş Yapılması Esaslarına İlişkin Yönerge", "Işık Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi", "Işık Üniversitesi Yandal Yönergesi" hükümlerine göre yürütülür. Öğrencinin önceki kurumunda aldığı dersler ise Işık Üniversitesi Senatosu'nun not dönüşümüne ilişkin kararı uyarınca (bkz. Not Dönüşüm Tablosu) ilgili kurullar tarafından transfer edilir.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarı ile tamamlayan ve genel not ortalaması en az 2.00
olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır (bkz. Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği).

Program Tanımı
Görsel İletişim Tasarımı Lisans Programı basılı, hareketli ve etkileşimli ortamlar için görsel tasarım uygulamaları yapma ve iletişim stratejileri geliştirme üzerine bir lisans eğitimi sunmaktadır.
Programın amacı, her türlü görsel tasarım problemi için yenilikçi ve bütüncül kavramsal çerçeveler oluşturabilen, çağın gerektirdiği donanımları yetkin bir şekilde kullanabilen, basılı, hareketli ve etkileşimli ortamlarda görsel tasarım uygulamaları üretebilen, sektörün gerekliliklerini karşılayabilecek, alanın teknolojik gelişmelere dayalı hızlı değişimlerine  ve disiplinlerarası doğasına uyum sağlayabilen, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, yaratıcı ve etik değerlere sahip görsel iletişim tasarımcıları yetiştirmektir.
 
Öğrenciler programın ilk 2 yılında kuramsal ve uygulamalı temel meslek bilgisini ve alana yönelik bilgisayar  programlarını içeren dersler alır. Yaratıcı düşünme yöntemlerini kullanarak problem tanımlama, fikir bulma, kavram geliştirme ve özgün görsel çözümler üretme, yeni görsel dil ve farklı ifade biçimleri araştırmaya yönelik dersler alır. 2. Yıllarından itibaren seçmeli olarak özel konulara yönelik dersler alır ve bir görsel iletişim tasarımı projesini tamamlarlar.  
Görsel İletişim Tasarımı lisans programı eğitimini tamamlayabilmek için en az 134 kredilik (240 AKTS) ders çalışması yapmak gerekmektedir. Öğrenciler aynı zamanda en az 40 iş gününü tamamlayacak şekilde yaz stajı yapmalıdırlar.
 
Program Eğitim Amaçları
 • Görsel iletişim tasarımı alanında gerekli yetkinliklere sahiptir; ulusal veya uluslararası kamu kuruluşu ve özel sektörde iş bulabilir.
 • Görsel iletişim tasarımı ve ilgili alanlarda lisansüstü çalışma yapmaya uygun altyapı ve yaşam boyu öğrenme bilinci ile mesleki gelişimini sürdürür.
 • Resmi ve özel kurumların görsel iletişim tasarımıyla bağlantılı birimlerinde, reklam sektöründe veya tasarım ajanslarında yaratıcı yönetmen,  grafik tasarımcı, illüstratör ve bilgilendirme tasarımcısı olarak görev alabilir.
 • Dijital medya ajanslarında arayüz tasarımı, etkileşimli tasarım, çoklu ortam tasarımı, animasyon, görsel effekt, hareketli grafik tasarım, 3d modelleme uzmanı olarak tasarım ekibinde görev alabilir.
 • Serbest tasarımcı olarak sektörde çalışır ya da alana yönelik sektörel girişimlerde bulunur.
Program Çıktıları
 • Görsel İletişim Tasarımı alanının tarihsel gelişimine teknik ve kuramsal açıdan hakimdir
 • Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve problemleri betimler,çok boyutlu olarak algılar
 • Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürür
 • Alanıyla ilgili teknolojik ve kuramsal bilgiye, donanıma ve estetik farkındalığa sahiptir.
 • Alanın güncel akademik ve mesleki tartışmalarına katılacak bilgi birikimine ve eleştirel bakışına sahiptir
 • Alanı kapsamındaki görev tanımlarından en az birine ilişkin uluslararası standartlarda kavrayış ve uygulama yetisi kazanır.
 • Bireysel ve grup üyesi olarak proje süreçleri içinde çalışır, sorumluluk alır ve planlama yapar.
 • Sanat ve tasarımın farklı dallarından edindiği birikimi disiplinlerarası bir yaklaşımla alanındaki gelişimi için kullanır
 • Etik değerleri gözeten, sosyal ve kültürel değerlere duyarlı, hedef kitleye uygun, sürdürülebilir görsel iletişim tasarım ürünleri ortaya koyar
 • Alanın ihtiyaçlarını tespit ederek bireysel olarak ürettiği tasarımı sektöre sunabilme becerisi kazanır
 • Yeni teknolojilere uyum sağlama yeteneğine sahiptir
 • Alana ilişkin yasa, yönetmelik ve mevzuatlar hakkında bilgi sahibidir

 

Mezunların İstihdamı
Görsel İletişim Tasarımı mezunları reklam ajanslarında, animasyon stüdyolarında ve prodüksiyon şirketlerinde, dergi ve gazetelerde, televizyonlarda, sinema sektöründe, resmi ve özel kurumlarda; yaratıcı yönetmen, sanat danışmanı, grafik tasarımcı olarak; animasyon, görsel efekt, hareketli grafik tasarım, 3 boyutlu görselleştirme, fotoğraf, multimedya, etkileşimli medya, web ve mobil arayüz tasarımı, masaüstü yayıncılık, kurumsal kimlik, illüstrasyon, ambalaj tasarımı, sosyal medya yönetimi gibi alanlarda çalışabilir. Ayrıca mezunlar, kendi tasarım ofislerini kurarak sektörün içinde yer alabilir. Lisansüstü eğitimlerine devam eden mezunlar akademik alanda da çalışmalarını sürdürebilirler.
Üst Derece Programlara Geçiş
Programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Ölçme ve Değerlendirme

Görsel İletişim Tasarımı programı Işık Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği' nde belirtilen ölçme ve değerlendirme hükümlerini uygular.

Eğitim Türü ve Dili

Örgün eğitim, Türkçe

Adres ve İletişim Bilgileri

Doç. Banu İnanç UYAN DUR (Bölüm Başkanı) 444 07 99/6190, inanç.uyan@isikun.edu.tr
Ceyda ERDOĞAN (Bölüm Sekreteri) 444 07 99 /6152, ceyda.erdogan@isikun.edu.tr
Adres: FMV Işık Üniversitesi, Maslak Kampüsü, Büyükdere Cad. No:194 34398, Maslak/Sarıyer İSTANBUL

Uluslararası İşbirliği

ERASMUS+ (4 ülkede 6 üniversite ile) programları (bkz. www.isikun.edu.tr/international/)

1. YIL / 1. Yarıyıl / Güz 1. YIL / 2. Yarıyıl / Bahar
Kodu Dersin Adı Saatler Kredi AKTS Tür Kodu Dersin Adı Saatler Kredi AKTS Tür
TUR 101 Türkçe I 2+0+0 2 2 H TUR 102 Türkçe II 2+0+0 2 2 H
HIST101 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2+0+0 2 2 H HIST 102 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2+0+0 2 2 H
ING 101 Genel İngilizce I 3+1+0 3 5 L ING 102 Genel İngilizce II 3+1+0 3 5 L
GRT 113 Temel Grafik Tasarım I 2+0+2 3 6 D1 GRT 114 Temel Grafik Tasarım II 2+0+2 3 6 D1
GRT 103 Desen I 2+0+2 3 5 D1 GRT 104 Desen II 2+0+2 3 5 D1
GSE 151 Temel Fotografi 3+0+0 3 5 SS GRT 162 Görsel İletişim Tasarımına Giriş 3+0+0 3 5 D1
GRT 141 Bilgisayarda Temel Tasarım 3+0+0 3 5 D1 GSE 152 Bilgisayara Giriş 3+0+0 3 5 SS
Dönem Kredileri 19 30 Dönem Kredileri 19 30
2. YIL / 3. Yarıyıl / Güz 2. YIL / 4. Yarıyıl / Bahar
Kodu Dersin Adı Saatler Kredi AKTS Tür Kodu Dersin Adı Saatler Kredi AKTS Tür
GRT 201 Grafik Tasarım - Proje I 0+0+6 3 7 D1 GRT 202 Grafik Tasarım - Proje II 0+0+6 3 7 D1
GRT 231 Tipografi I 2+0+2 3 5 D1 GRT 232 Tipografi II 2+0+2 3 5 D1
GRT 223 Stüdyo Fotoğrafçılığı 3+0+0 3 4 D1 GRT 242 Kullanıcı Arayüz Tasarımı 3+0+0 3 4 D1
GSE 241 Karşılaştırmalı Sanat Tarihi 3+0+0 3 4 SS GRT 252 Grafik Tasarım Tarihi 3+0+0 3 4 D1
GRT D2-I Bölüm İçi Seçmeli Ders 3 5 D2 GRT D2-II Bölüm İçi Seçmeli Ders 3 5 D2
F-I Serbest Seçmeli Ders 3 5 F F-II Serbest Seçmeli Ders 3 5 F
GRT 290 Sektör Stajı I - NC -
Dönem Kredileri 18 30 Dönem Kredileri 18 30
3. YIL / 5. Yarıyıl / Güz 3. YIL / 6. Yarıyıl / Bahar
Kodu Dersin Adı Saatler Kredi AKTS Tür Kodu Dersin Adı Saatler Kredi AKTS Tür
GRT 301 Grafik Tasarım - Proje III 0+0+6 3 8 D1 GRT 302 Grafik Tasarım - Proje IV 0+0+6 3 8 D1
GRT 352 Multimedya  I 3+0+0 3 6 D1 GRT 362 Multimedya  II 3+0+0 3 6 D1
GRT 343 Hareketli Grafik Tasarım 3+0+0 3 6 D1 GRT 342 3D Modelleme ve Animasyon 3+0+0 3 6 D1
GRT D2-III Bölüm İçi Seçmeli Ders 3 5 D2 GRT D2-IV Bölüm İçi Seçmeli Ders 3 5 D2
C-I Tamamlayıcı Seçmeli Ders 3 5 C F-III Serbest Seçmeli Ders 3 5 F
GRT 390 Sektör Stajı II - NC -
Dönem Kredileri 15 30 Dönem Kredileri 15 30
4. YIL / 7. Yarıyıl / Güz 4. YIL / 8. Yarıyıl / Bahar
Kodu Dersin Adı Saatler Kredi AKTS Tür Kodu Dersin Adı Saatler Kredi AKTS Tür
GRT 401 Grafik Tasarım - Proje V 0+0+6 3 9 D1 GRT 490 Bitirme Projesi 0+0+6 3 9 D1
GRT 421 Proje Geliştirme ve Uygulama 3+0+0 3 6 D1 GRT 412 Portfolyo Tasarımı 3+0+0 3 6 D1
GRT D2-V Bölüm İçi Seçmeli Ders 3 5 D2 GRT D2-VI Bölüm İçi Seçmeli Ders 3 5 D2
C-II Tamamlayıcı Seçmeli Ders 3 5 C C-III Tamamlayıcı Seçmeli Ders 3 5 C
HSS-I HSS Seçmeli Ders 3 5 HSS HSS-II HSS Seçmeli Ders 3 5 HSS
Dönem Kredileri 15 30 Dönem Kredileri 15 30
MEZUNİYET İÇİN GEREKLİ TOPLAM KREDİ /AKTS 134 240
D2 / BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ DERSLER 
Kodu Dersin Adı Saatler Kredi AKTS Tür
GRT256 Reklam Fotoğrafçılığı 3+0+0 3 5 D2
GRT253 Sayısal Görüntü İşleme 3+0+0 3 5 D2
GRT254 Süreli Yayın Tasarımı 3+0+0 3 5 D2
GRT255 Masaüstü Yayıncılık 3+0+0 3 5 D2
GRT212 Baskıresim I 2+0+2 3 5 D2
GRT311 Baskıresim II 2+0+2 3 5 D2
GRT351 Ambalaj Tasarımı 3+0+0 3 5 D2
GRT353 Deneysel Tipografi 3+0+0 3 5 D2
GRT354 Dijital İllüstrasyon 3+0+0 3 5 D2
GRT355 İnteraktif Medya Tasarımı 3+0+0 3 5 D2
GRT356 Animasyon Teknikleri  2+0+2 3 5 D2
GRT358 Tasarımda Yaratıcılık 3+0+0 3 5 D2
GRT452 Özgün Kitap Tasarımı 3+0+0 3 5 D2
GRT453 Kampanya Görsel Tasarımı 3+0+0 3 5 D2
GRT455 Reklam Filmi Yapımı 3+0+0 3 5 D2
GRT456 Bilgilendirme Tasarımı 3+0+0 3 5 D2
GRT467 Dijital Yayıncılık 3+0+0 3 5 D2
GRT468 Resimli Çocuk Kitapları Tasarımı 3+0+0 3 5 D2
GRT475 Sergileme Tasarımı  3+0+0 3 5  D2
C / TAMAMLAYICI SEÇMELİ DERSLER
Kodu Dersin Adı Saatler Kredi AKTS Tür
GRT 262 İllüstrasyon 3+0+0 3 5 C
GRT 312 Baskıresim III 2+0+2 3 5 C
GRT 357 Grafik Amaçlı Bilgisayar Programlama 3+0+0 3 5 C
GRT 411 Baskıresim IV 2+0+2 3 5 C
GRT 469 Canlandırma Sineması 3+0+0 3 5 C
GRT 463 Göstergebilim 3+0+0 3 5 C
GRT 465 Jenerik Tasarımı 3+0+0 3 5 C
GRT 466 Oyun Tasarımı 3+0+0 3 5 C
GRT464 Ekslibris Tasarımı 3+0+0 3 5 C
HSS / SOSYAL ve BEŞERİ BİLİM SEÇMELİ DERSLERİ
Kodu Dersin Adı Saatler Kredi AKTS Tür
GRT 260 İşaret Dili 2+0+2 3 5 HSS
GRT 263 Yaratıcı Yazarlık 3+0+0 3 5 HSS
GRT 264 Sosyal Sorumluluk Uygulamaları 3+0+0 3 5 HSS
GRT 361 Yeni Medya 3+0+0 3 5 HSS
GRT 363 Tasarım Hukuku 3+0+0 3 5 HSS
GRT 365 Reklam Çözümlemeleri 3+0+0 3 5 HSS
GRT 367 Internet Reklamcılığı 3+0+0 3 5 HSS
GRT 471 Tasarım Odaklı Düşünme 3+0+0 3 5 HSS
GRT464E Exlibris Design 3+0+0 3 5 HSS
GRT468E Childrens's Picturebook Design 3+0+0 3 5 HSS
Erasmus Programı kapsamında gelen öğrenciler, İngilizce Programlarda okuyan öğrenciler ve Türkçe Programlarda okuyup İngilizce Hazırlık Eğitiminde başarılı olmuş öğrenciler tarafından alınabilecek dersler.
 
Courses for Erasmus students in the Faculty of Fine Arts, for students in the English Programs of Isik University and students of Turkish Programs who have attended the English Preparatory class and were successful in the English Proficiency Exam
Kodu Dersin Adı Saatler Kredi AKTS Tür
GRT464E Exlibris Design 3+0+0 3 5 C
GRT468E Childrens's Picturebook Design 3+0+0 3 5 HSS
TYYÇSanat Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı) 6. Düzey(LİSANS Eğitimi) PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12
Bilgi (Kuramsal-Olgusal) Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye sahiptir.
İlgili sanat alanına özgü sanat tarihi konusunda bilgi sahibidir.
Sanat ve tasarım materyalleri bilgisine sahiptir.
Sanat ve tasarım yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibidir.
İlgili sanat alanındaki yasal düzenlemeler ve işlemler konusunda bilgi sahibidir.
İlgili sanat alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşim konusunda bilgi sahibidir.
Araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.
Sanatsal eleştiri yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.
Sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibidir.
Beceri (Bilişsel Uygulamalı) Kuram ve uygulama bütünlüğü sağlar.
İlgili sanat alanına ilişkin yöntem ve teknikleri kullanır.
İlgili sanat alanının içindeki alt disiplinlerin etkileşimini değerlendirir.
Çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahiptir.
Çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme, uygulayabilme becerisini geliştirir.
Duyusal algıyı somutlaştırır.
Yetkinlikler Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu ve üretken olarak çalışır.
Proje süreçleri içinde etkin olarak yer alır.
Alanıyla ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşır ve sonuçlarını değerlendirir.
Öğrenme Yetkinliği Kendi çalışmalarını sorgular.
Çözümleyici ve eleştirel düşünür.
Yaşam boyu öğrenme kavramını özümser.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik Hedef kitlesini tanımlayarak alanı ile ilgili çalışmaları paylaşır.
Çalışmalarını topluma anlatabilecek iletişim becerisine sahiptir.
Alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere görsel, yazılı ve sözlü iletişim yöntemlerini kullanarak etkin ve doğru olarak aktarır.
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi : B1 Düzeyi).
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Alana Özgü Yetkinlik Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkındadır.
Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilir.
Alanında başarıyla iş yürütebilecek duyarlılığa sahiptir.
Estetik farkındalığa sahiptir.
Ders kodu Program Çıktıları
Zorunlu Dersler PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12
GRT 103 3 5 3 5
GRT 104 3 5 3 5
GRT 113 3 5 5
GRT 114 3 5 5
GRT 141 3 5 5 4 5 4
GRT 162 4 4 3 3
GRT 201 2 5 5 5 3 4 5 3 2
GRT 202 3 5 5 5 4 4 5 4 4
GRT 223 4 4 3 5 3
GRT 231 3 5 5 4
GRT 232 3 5 5 4 3 3 4
GRT 242 4 4 3 5 4 2 2
GRT 252 5 4 3
GRT 290
GRT 301 4 5 5 3 3 3 5 2 3 3 3
GRT 302 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4
GRT 342 4 4 5 3 5 3 4
GRT 343 4 4 5 3 5 3 4
GRT 352 4 4 5 5 3 4
GRT 362 4 4 5 5 3 4
GRT 390
GRT 401 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5
GRT 412 5 5 4 4 5
GRT 421 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5
GRT 490 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Bölüm İçi Seçmeli Dersler - D2 PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12
GRT 256 4 4 4 5 5 4
GRT 253 4 4 4 3 4
GRT 254 4 4 4 4 3 5 3 4
GRT 255 4 4 3 4
GRT 212 4 4 4 4 5
GRT 311 4 4 4 4 5
GRT 351 5 5 4 3 5 3 3
GRT 353 4 5 5 4 3 4 5 4
GRT 354 4 5 5 4 3 4 5 3 4
GRT 355 5 5 4 5
GRT 356 4 5 5 4 4 5 3 4 4
GRT 358 4 5 5 4 3 5 4
GRT 452 4 5 5 4 4 5 4 4 4
GRT 453 5 5 4 4 5 4 4 4
GRT 455 5 5 4 5 4 5 4
GRT 456 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4
GRT 467 4 5 5 4 5 4
GRT 468 4 5 5 4 4 5 4 4
GRT475 5 5 4 5 4 4
Tamamlayıcı Seçmeli Dersler - C PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12
GRT 262 4 5 5 3 4 3
GRT 312 4 4 4 4 5
GRT 357 4 4 3 4 3
GRT 411 4 5 5 4 3 3 5
GRT 469 4 5 5 4 4 5 3 4 4
GRT 463 4 4 4 4 4 5
GRT 465 4 5 5 4 4 5 4 4 4
GRT 466 5 5 4 5 4 4
GRT 464 4 5 5 4 4 5 4
Sosyal ve Beşeri Bilimler Seçmeli - HSS PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12
GRT 260 3 3 3 5 4
GRT 263 4 4 4 5
GRT 264 4 4 5 5 4
GRT 361 4 4 4 4 4 5 4 4
GRT 363 4 4 5
GRT 365 4 4 4 4 4 5
GRT 367 4 4 4 4 4 5 4 4
GRT 471 4 5 5 4 4 5 5 4 4
GRT 464E 4 5 5 4 4 5 4
GRT 468E 4 5 5 4 4 5 4 4

İlgili Dosyalar