Uluslararası Ticaret ve Finansman Lisans Programı

Uluslararası Ticaret ve Finansman Lisans Programı

Kuruluş Bilgisi

Işık Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Programı, 2007 yılında öğrenci almaya başlamıştır. İlk mezunlarını 2011 yılında vermiştir.

Kazanılan Derece ve Düzeyi

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere "Uluslararası Ticaret Lisans Diploması"
verilmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Işık Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman programında öğrenim görmek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yapılan YKS veya DGS sınavlarına girip yeterli puan almalı ve tercihte bulunmalıdır. Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılmaktadır. Yurtdışında lise öğretimini tamamlamış adaylar da Üniversite tarafından belirlenen koşulları sağladıkları takdirde programa kabul edilebilirler (bkz. Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi).

Önceki Öğrenimin Tanınması

Bir önlisans programını tamamlayan öğrenciler DGS sınavı ile merkezi yerleştirme kapsamında programa yerleştirilirler. Kurum içi veya kurum dışı lisans programlarından ise yatay geçiş yolu ile Işık Üniversitesi Uluslararası Ticaret Programına kayıt yaptırabilirler. İlaveten hali hazırda Işık Üniversitesi lisans programlarında okuyan öğrenciler de çift anadal veya yandal uygulamaları ile Uluslararası Ticaret programı öğrencisi olabilirler.
Tüm uygulamalar "Önlisans ve Lisans Düzeyinde Programlar Arası Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik", "Işık Üniversitesi Lisans Düzeyindeki Kurum İçi - Kurum Dışı - Yurt Dışı Programlar Arasında Yatay Geçiş Yapılması Esaslarına İlişkin Yönerge", "Işık Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi", "Işık Üniversitesi Yandal Yönergesi" hükümlerine göre yürütülür. Öğrencinin önceki kurumunda aldığı dersler ise Işık Üniversitesi Senatosu'nun not dönüşümüne ilişkin kararı uyarınca (bkz. Not Dönüşüm Tablosu) ilgili kurullar tarafından transfer edilir.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarı ile tamamlayan ve genel not ortalaması en az 2.00
olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır (bkz. Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği).

Program Tanımı

Uluslararası Ticaret lisans programı, temel aldığı, İşletme lisans programı gibi mal veya hizmet üreten işletmelerin yöneticilerinin karar alırken faydalandıkları teori ve uygulama üzerine bir lisans eğitimi sunmaktadır. Ancak içerdiği,  küresel iş operasyonlarının verimli bir şekilde yürütebilmesine yönelik, derslerle kendini İşletme lisans programından farklı kılmaktadır.
Programın amacı, öğrencilere yönetim, organizasyon, pazarlama, üretim, finansman ve muhasebe konularının yanı sıra dış ticaret işlemleri, ithalat, ihracat ve kambiyo mevzuatı, dış ticarette kullanılan ödeme yöntemleri ve finansman teknikleri gibi konularda sağlam bir altyapı vermek ve stratejik düşünme becerilerini zenginleştirmektir.
Programda yer alan temel derslerin tamamlanmasından sonra öğrenciler son iki dönemde seçmeli olarak özel konulara yönelik dersler alır
Uluslararası ticaret lisans programı eğitimini tamamlayabilmek için en az 132 kredilik (244 AKTS) ders çalışması yapmak gerekmektedir. Zorunlu olmamakla beraber öğrenciler programdaki ikinci veüçüncü yıllarında yaz stajı yapabilirler.

Program Eğitim Amaçları

Işık Üniversitesi  Uluslararası Ticaret ve Finansman Lisans Programı

 • işletme biliminin ve dış ticaret yönetiminin esaslarını  kavramış, problem çözmeye odaklı, takım içinde çalışabilen, liderlik vasıflarına sahip kişiler olarak ulusal ve uluslararası şirketlerde uzman ve yöneticilik görevleri üstlenebilecek
 • işletme ve dış ticaret yönetimiyle ilgili disiplinlerde Türkiye'de veya yurtdışında yüksek lisans ve doktora çalışmaları yürütebilecek, kendini akademik ve mesleki açıdan geliştirmeye açık.
 • toplumun ihtiyaç duyduğu yenilikçi, etik değerlere ve sosyal sorumluluk bilincine sahip

 

mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Program Çıktıları
 • İşletme biliminin  temel alanlarında (muhasebe, finans, yönetim-organizasyon, pazarlama vs. gibi) ve dış ticaret yönetimi konusunda ileri düzeyde bilgi sahibi olmak.
 • İşletme yönetimi alandaki teorik ve politikaya yönelik görüşleri veriler ışığında analiz edip yorumlayabilme becerisine sahip olmak.
 • Çalışma hayatında karmaşık yönetimsel problemleri tanımlama, analiz edebilme ve çözüm üretebilme yetisine sahip olmak
 • İşletme performansı için stratejik kabul edilebilecek plan, uygulama ve kontrol süreçlerini tanımak ve uygulayabilmek.
 • Bireysel sorumluluk ve takım sorumluluğu almak; birey olarak ya da takımın üyesi veya lideri olarak verimli ve saygılı bir şekilde çalışmak; çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilmek yetisine sahip olmak.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine ve işletme yönetimi alandaki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileme becerisine sahip olmak.
 • Sözlü ve yazılı araçlarla iş çevresindeki kişiler, meslektaşlar, paydaşlar ve toplum genelindeki kişilerle Türkçe ve İngilizce etkin iletişim kurabilme yetisine sahip olmak.
 • Bilgisayar ve gerekli paket programı kullanımı becerisine sahip olmak.
 • Dünyayı, ülkeyi, toplumu ve kendilerini anlamak; etik sorunları, toplumsal haklar ve gerek kendisine gerek başkalarına karşı sorumluluklara dair bilinçlenmek.
 • Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, sürdürülebilirlilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık sahibi olmak.
Mezunların İstihdamı
Uluslararası Ticaret Programı mezunları, diğer İşletme Programları mezunları gibi, gerek özel sektor gerekse kamu sektörü  işletmelerinde insan kaynakları, üretim, pazarlama, finans ve muhasebe departmanlarında uzman olarak çalışma hayatına atılabilirler. Bunun yanı sıra, kendi programlarının özelliğine uygun olarak şirketlerin dış ticaret birimlerinde iş imkanı bulabilirler. Lisansüstü eğitimlerine devam eden mezunlar akademik alanda da çalışmalarını sürdürebilirler.
 
 
Üst Derece Programlara Geçiş

Programı başarı ile tamamlayanlar yüksek lisans programlarına ve mezuniyet genel not ortalamalarına göre, doktora programlarına başvurabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Uluslararası Ticaret ve Finansman programı Işık Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği' nde belirtilen ölçme ve değerlendirme hükümlerini uygular.

Eğitim Türü ve Dili

Örgün eğitim, İngilizce

Adres ve İletişim Bilgileri


Uluslararası İşbirliği

Değişim (Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Güney Kore), ERASMUS+ (9 ülkede 24 üniversite ile) programları (bkz. http://www.isikun.edu.tr/international/ )

1. Dönem
Önkoşul Kod Adı T P L Kredi AKTS
POLS101 Siyaset Bilimine Giriş 3 0 0 3 6
ECO 101 Mikroekonomiye Giriş 3 0 0 3 6
MATH103 Matematik I 3 0 0 3 5
MAN 231 Hukuka Giriş 3 0 0 3 5
ENG101 Genel İngilizce I 3 0 0 3 5
TUR 101 Türkçe I 2 0 0 2 2
Dönem Kredi Toplamı 17 0 0 17 29
2. Dönem
Önkoşul Kod Adı T P L Kredi AKTS
MAN 102 Yönetim İlkeleri 3 0 0 3 6
ECO 102 Makroekonomiye Giriş 3 0 0 3 6
MATH103 MATH 104 Matematik II 3 0 0 3 5
MAN 232 İşletme Hukuku 3 0 0 3 5
ENG 102 Genel İngilizce II 3 0 0 3 5
TUR 102 Türkçe II 2 0 0 2 2
Dönem Kredi Toplamı 17 0 0 17 29
3. Dönem
Önkoşul Kod Adı T P L Kredi AKTS
ECO 201 Mikroekonomi 3 0 0 3 6
MAN 211 Finansal Muhasebe 3 0 0 3 6
MATH 235 Ekonomi ve İdari Bilimler için İstatistik I 3 0 0 3 5
TR_HSS-I Sosyal Seçmeli 3 0 0 3 5
IT 105 Bilgisayar Okuryazarlığı 2 0 0 1 2
ENG 214 Ekonomi ve İşletme için İngilizce 3 0 0 3 5
HIST 101 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 0 0 2 2
Dönem Kredi Toplamı 19 0 0 18 31
4. Dönem
Önkoşul Kod Adı T P L Kredi AKTS
ECO 202 Makroekonomi 3 0 0 3 6
MAN 202 Yönetim Muhasebesi 3 0 0 3 6
TR_C-I Tamamlayıcı Seçmeli 3 0 0 3 6
HSS 140 Sosyolojiye Giriş 3 0 0 3 5
TR_HSS-II Sosyal Seçmeli 3 0 0 3 5
HIST 102 Türkiye Cumhuriyeti Tarih II 2 0 0 2 2
Dönem Kredi Toplamı 17 0 0 17 30
5. Dönem
Önkoşul Kod Adı T P L Kredi AKTS
MAN 321 Finansal Yönetim 3 0 0 3 6
MAN 441 Uluslararası Pazarlama 3 0 0 3 6
ECO 416 Güncel İktisadi Sorunlar 3 0 0 3 6
TR_C-II Tamamlayıcı Seçmeli 3 0 0 3 6
TR_D2-I Bölüm Seçmeli 3 0 0 3 6
Dönem Kredi Toplamı 15 0 0 15 30
6. Dönem
Önkoşul Kod Adı T P L Kredi AKTS
MAN 445 Dış Ticaret Yönetimi 3 0 0 3 6
MAN 326 Risk Yönetimi ve Sigorta 3 0 0 3 6
MAN 387 Taşımacılık Yönetimi 3 0 0 3 6
TR_C-III Tamamlayıcı Seçmeli 3 0 0 3 6
TR_D2-II Bölüm Seçmeli 3 0 0 3 6
TR_ F-I Serbest Seçmeli 3 0 0 3 5
Dönem Kredi Toplamı 18 0 0 18 35
7. Dönem
Önkoşul Kod Adı T P L Kredi AKTS
MAN468 Çok Uluslu Şirketlerin Stratejik Yönetimi 3 0 0 3 6
MAN422 Uluslararası Finans 3 0 0 3 6
TR_C-IV Tamamlayıcı Seçmeli 3 0 0 3 6
TR_C-V Tamamlayıcı Seçmeli 3 0 0 3 6
TR_D2-III Bölüm Seçmeli 3 0 0 3 6
Dönem Kredi Toplamı 15 0 0 15 30
8. Dönem
Önkoşul Kod Adı T P L Kredi AKTS
MAN473 İşletmelerde Proje Yönetimi 2 0 2 3 7
MAN457 Dış Ticaret Finansmanı 3 0 0 3 6
TR_C-VI Tamamlayıcı Seçmeli 3 0 0 3 6
TR_D2-IV Bölüm Seçmeli 3 0 0 3 6
TR_F-II Serbest Seçmeli 3 0 0 3 5
Dönem Kredi Toplamı 14 0 2 15 30
TOPLAM 132 0 2 132 244
Bölüm Seçmeli Dersler
Kod Adı T P L Kredi AKTS
MAN 301 Endüstriyel İlişkiler 3 0 0 3 6
MAN 304 Dağıtım Kanalları ve Tedarik Zinciri Yönetimi 3 0 0 3 6
MAN 308 Lojistik Planlaması ve Modelleme 3 0 0 3 6
MAN 322 İşletme Finansı 3 0 0 3 6
MAN 331 Örgütsel Davranış 3 0 0 3 6
MAN 332 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 0 3 6
MAN 342 Yeni Ürün Geliştirme 3 0 0 3 6
MAN 362 Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3 6
MAN 409 İleri Muhasebe 3 0 0 3 6
MAN 412 Portföy Yönetimi 3 0 0 3 6
MAN 414 Finansal Tablolar Analizi 3 0 0 3 6
MAN 424 Finansal Modelleme 3 0 0 3 6
MAN 432 Satış Yönetimi 3 0 0 3 6
MAN 443 E-Ticaret 3 0 0 3 6
MAN 444 Tüketici Davranışları 3 0 0 3 6
MAN 446 Yeşil Pazarlama ve Sürdürülebilirlik 3 0 0 3 6
MAN 448 Dijital Pazarlama 3 0 0 3 6
MAN 453 Envanter Yönetimi 3 0 0 3 6
MAN 454 Endüstri 4.0 Çağında Lojistik 3 0 0 3 6
MAN 465 İnovasyon ve Girişimcilik 3 0 0 3 6
TYYÇ İşletme ve Yönetim Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı) 6. Düzey (LİSANS Eğitimi) PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10
Bilgi Kuramsal
Olgusal
1-Alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.
Beceri Bilişsel
Uygulamalı
1-Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
2-Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
Yetkinlik Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1-Alana ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.
2-Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
3-Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.
Yetkinlik Öğrenme Yetkinliği 1-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
2-Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
Yetkinlik İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
2-Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.
3-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
4-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik 1-Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
2-Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
3-Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.
4-Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.
5-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

○: Kısmi katkı, ●: Tam katkı

Ders Kodu PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10
MAN 102
MAN 202
MAN 211
MAN 231
MAN 232
MAN 321
MAN 326
MAN 387
MAN 422
MAN 441


MAN 445
MAN 457


MAN 468
MAN 473
ECO 101, ECO 102, ECO 201, ECO 202
HSS 140
POLS 101
IT 105
MATH103, MATH 104, MATH 235
ENG 101, ENG 102, ENG 214, TUR 101,TUR 102,
HIST 101,HIST 102
Serbest Seçmeli
Sosyal Seçmeli
Bölüm seçmeli
Tamamlayıcı seçmeli

İlgili Dosyalar