Sosyal Politikalar Araştırma Merkezi

Sosyal Politikalar Araştırma Merkezi

Merkez ulusal ve uluslararası sosyal politika alanında politika önerileri getirmeyi, inceleme ve araştırma sonuçlarını yayınlamayı ve sosyal politikalara ilişkin araştırmaya yönelik eğitime önem vermeyi hedeflemiştir. Sosyal Politikalar Araştırma Merkezi disiplinler arası ve disiplinler üstü sosyal güvenlik, yoksulluk, gelir eşitsizliği, emek piyasaları, eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler alanlarında araştırmaları ve araştırmacıları desteklemektedir.

İlgili Dosyalar