Hakkımızda

Hakkımızda

Araştırmacılar ve Araştırma Alanları

Doç. Dr. Seda Demiralp

 • İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
 • Uluslararası İlişkiler Bölümü
 • AMF-104
 • seda.demiralpisikun.edu.tr
 • (0 216) 528 72 18
  (0 216) 710 28 79
 • Araştırma Alanları: İslami Hareketlerin Politik Ekonomisi, Siyasal Ilımlılaşma 

Prof. Dr. Toker Dereli

 • İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
 • İşletme Bölümü
 • D/K-Z11
 • toker.dereliisikun.edu.tr
 • 444 07 99 / 71 17
 • Araştırma Alanları: Emek Piyasaları, Sendikalar, Toplu Sözleşme

Arş. Gör. Bahadır Er

 • İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
 • İktisat Bölümü
 • AMF-126
 • bahadir.erisikun.edu.tr
 • (0 216) 528 71 31
 • Araştırma Alanları: Açlık ve Yoksulluk, Gıda Krizleri
 • Araştırma Alanları: Toplumsal Cinsiyet ve Aile, Eylem Araştırması ve Güçlendirme (Farkındalık) Geliştirme Programlarının Tasarlanması, Benlik ve Kimlik Gelişimi

Prof. Dr. Rabia Karakaya Polat

 • İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
 • LEE Müdürü | Uluslararası İlişkiler Bölümü
 • AMF-108
 • rabia.polatisikun.edu.tr
 • (0 216) 528 71 07, (0 212) 286 49 11/1603
  (0 216) 710 28 79
 • Araştırma Alanları: Sayısal Bölünme, Dijital Eşitsizlikler, E-İçerme Politikaları, Bilgi Teknolojileri ve Toplumsal Dönüşüm, E-Devlet

Prof. Dr. Mehmet Kaytaz

 • İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
 • İktisat Bölümü
 • AMF-116
 • mehmet.kaytazisikun.edu.tr
 • (0 216) 528 71 00
 • Araştırma Alanları: Okul Öncesi Eğitim

Doç. Dr. Sevinç Rende

 • İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
 • İktisat Bölümü
 • AMF-131
 • sevinc.rendeisikun.edu.tr
 • 444 07 99 / 71 19
 • Araştırma Alanları: Sosyal Dışlanma, Sosyal Politikalar ve Eşitsizlik

Doç. Dr. Yeşim Pınar Soykut Sarıca

 • İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
 • İşletme Bölümü
 • AMF 135
 • pinar.soykutisikun.edu.tr
 • (0 216) 528 71 14
 • Araştırma Alanları: Endüstriyel Demokrasi, Gelir Eşitliği

Dr. Öğr. Üyesi Z. Bilgen Susanlı

 • İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
 • İktisat Bölümü
 • AMF-103
 • bilgen.susanliisikun.edu.tr
 • (0 216) 528 71 16
 • Araştırma Alanları: Hanehalkı Eğitim Harcamaları, İşgücü Piyasaları Düzenlemeleri

Doç. Dr. Aslı Şen Taşbaşı

 • İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
 • İktisat Bölüm Başkan V.
 • AMF 111
 • asli.senisikun.edu.tr
 • (0 216) 528 72 12
 • Araştırma Alanları: Yoksulluk ve Çevre, Çevresel Fayda ve Maliyetlerin Eşitsiz Dağılımı, Çevre ve Sağlık, Çevre ve İstihdam

İlgili Dosyalar