Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı

Hakkında Programın Amacı:

Tıbbi görüntüleme, insan vücudunun çeşitli tekniklerle iç yapısının gösterilmesini ifade eder. Böylelikle hastalıkların teşhis ve tedavisi daha kolay, çabuk ve sağlıklı yapılabilmektedir. Bu yöntemler bütünü, potansiyel bir hastalığa koruyucu önlem almanın yanı sıra, hastalığın seyri ile ilgili de aydınlatıcı bilgi sahibi olunmasını sağlamaktadır. Tıbbi Görüntüleme Programı, hastalıkların teşhis ve tedavisi aşamalarında radyolog hekim tarafından kullanılan ünitelerde, hekimlere yardımcı kalifiye çalışanlar yetiştirmeyi amaçlar. Bu programdan mezun olan öğrenciler, kamu hastaneleri ve özel hastanelerin Radyoloji, Nükleer Tıp, Radyoterapi, Manyetik Rezonans Görüntüleme gibi birimleri ile özel görüntüleme merkezlerinde rahatlıkla çalışabilirler.

İlgili Dosyalar