Optisyenlik Programı

Optisyenlik Programı

Hakkında

Optisyenlik Nedir?

Optik sektörü, göz hekimleri tarafından tanısı konmuş görme bozukluklarının giderilmesi veya hafifletilmesi ve tedavinin hastaya eksiksiz bir şekilde uygulanması amacı için faaliyet gösteren bir sağlık sektörüdür.

Üniversitelerin Sağlık Meslek Yüksekokullarının Optisyenlik Programından mezun olmuş kişilere "Optisyen" denmektedir. Optisyenler, görme bozukluklarının düzeltilmesi veya hafifletilmesi için hekim tarafından hazırlanmış reçeteleri okuyabilen, optik gereçleri tedarik eden ve reçete doğrultusunda hastaya özel uygulamaları gerçekleştirebilir düzeyde mesleki eğitim almış kişilerdir.

Optisyenler, yaptıkları ölçümler sonucunda hastaya uygun cam ve çerçeveyi tedarik edip, istenilen ölçülere getirerek montajını yapmakta ve kişisel ölçülere göre hazırlanan gözlüğü hastaya teslim etmektedirler.

Programın Amacı:

Optisyenlik programının amacı, temel gözlükçülük bilgisine sahip, optisyenlik ile ilgili sistemlerin işleyişini bilen ve uygulayabilen, göz ve insan anatomisini bilen, çerçeve ile cam seçimi ve montajını hekimin yazdığı reçeteye uygun yapabilen, bir işletmenin yönetimini planlayabilen, işletmenin maliyet hesaplarını ve iş programlarını yapabilen, genel halk sağlığı bilgisine sahip, girişimci ve kendini yenileyebilen, toplam kalite felsefesini benimsemiş, mesleği ile ilgili çevresel, toplumsal etik değerleri ve sorumluluklarını bilen, mesleği ile ilgili sağlık ve emniyet tedbirlerini gözeten optisyenler yetiştirmektir.

Eğitimin İçeriği:

Optisyenlik programında öğrencilerimize çağın gerektirdiği mesleki bilgi ve becerileri kazandırmak, yaratıcı niteliklere sahip, ekip çalışmasında başarılı, kendini yenileyebilen, yazılı - sözlü iletişim bilgilerini problemlerin çözümünde etkin bir biçimde kullanabilmelerini sağlayabilmek için, temel derslerin yanı sıra; Gözün Anatomi ve Fizyolojisi, Fizik-Geometrik Optik 1 ve 2, Optisyenlik 1-2 ve 3, Optik Aletlerin Kullanımı, Görme Optiği ve Refraksiyon, Göz Hastalıkları, İşletme, Uygulamalı Eğitim 1 ve 2, Optik Laboratuvarı, Optik Aletler Kullanımı, Kontakt Lensler gibi dersler okutulmaktadır.

Öğrenciler, almış oldukları mesleki eğitimlerini uygulama imkanı buldukları optik mağazalarında staj yaparak pekiştirmektedirler. Stajlar, Yükseköğretim Kurulu'nun belirlediği esas ve usuller çerçevesinde uygulanmakta olup, programdan mezun olan öğrenciler Optisyen ünvanı almaktadırlar.

Optisyenlik Programında örgün ve ikinci öğretim olmak üzere iki aşamada eğitim verilmektedir. Eğitim dili Türkçe'dir ve eğitimin süresi 2 yıldır.

Mezuniyet Sonrası İş Olanakları:

Optisyen ünvanı ile programdan mezun olan öğrenciler kendi optik mağazalarını açabilecekleri gibi, optisyenlik müesseselerinde mesul müdür olarak da çalışabilirler. Ayrıca Optisyenler gözlük yapan ve satan işletmelerde de görev alabilmektedirler.

İlgili Dosyalar