İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü


Bugünü, Geleceği Kurgulayan İçmimarlar, Tasarımcılar;


İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı programı, teknolojiyi mesleki faaliyetlerde verimli bir şekilde kullanabilmenin, günümüzün ve geleceğin en önemli konularından olan dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik ve doğal çevrenin dengesini gözeten meslek insanları yetiştirmenin öneminin farkındalığı ve Üniversitemizin kurumsal ve akademik kültürü ışığında öğrencilere özgün bir öğrenim süreci deneyimletmeyi amaçlamaktadır. Çok yönlü ve multidisipliner bir eğitim anlayışıyla, 21. yüzyılın değişen ve dönüşen dinamikleri ile gelişen teknolojik imkanlarla birlikte farklı boyutlarda deneyim kazandıran eğitim anlayışı benimsenmektedir.

 

Teknoloji ve yeni üretim modellerindeki gelişmeleri yakından takip eden, disiplinler ötesi yaklaşımıyla kuramsal, olgusal anlayışla ve bağımsız öğrenme/çalışabilme yeteneğine sahip, tasarım, planlama ve uygulama becerisini kazanmış, iletişim yönü kuvvetli, yaratıcı, araştırmacı ve çağın gerektirdiklerine uyum sağlayabilen, analitik düşünce yeteneği ile problemlere yaratıcı çözümler üretebilen, eleştirel yaklaşabilen, disiplinler arası çalışmanın bilincinde ve işbirliğine öncelik veren, etik ve toplumsal değerlerin bilincinde güncel ve gelecek entegrasyonuna uyumlu iç mimar ve tasarımcılar yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

 

Uluslararası çağdaş standartları gözeten bilgisayar programları, tasarım dersleri ve mesleki pratikle harmanlanan, çağdaş malzeme ve teknolojileri, dijital atölye, hesaplamalı tasarım, ergonomi, renk, doku, strüktür ile desteklenen görselleştirme eğitiminden biomimikri (doğadan esinlenme) 3D/4D arttırılmış gerçeklikle sunulan sanal mekân tasarımı (metaverse) gibi gelenekten günümüze güncelden geleceğe dijital dönüşümü kapsayan tasarım eğitimi programın amaçları arasındadır.

 

Mezunlarımız; güçlü eğitimleri ile iç mimari ve ilgili tasarım disiplinleri doğrultusunda çalışmalar yürütmek, bu süreçte araştırma projeleri planlamak, uygulama projesinde yer almak, disiplinler arası çalışmalarda ortak ve bireysel sorumluluklar almak konusunda profesyonel çalışma hayatında yetkindir.

İlgili Dosyalar