İletişim

Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

34398 Maslak - İstanbul
Tel: (0212) 286 49 11 / 2043
E-posta:inanc.uyan@isikun.edu.tr

İlgili Dosyalar