Ders Programı

Tezsiz Program
Ders Kodu Ders Adı Kredi
1. Dönem
IE501 Doğrusal Programlama ve Uzantıları 3
IE561 Sistem Dinamiği 3
IE552 Uygulamalı İstatistik 3
Toplam
9
2. Dönem
IE504 Stokastik Süreçler 3
IE513 Gelir Yönetimi Kuramı ve Uygulamaları 3
IE_ IE Seçmeli 3
IE_ IE Seçmeli 3
Toplam
12
3. Dönem
IE583 Çok Kriterli Optimizasyon ve Performans Değerlendirmesi 3
IE531 Kalite ve Verimlilik için Tasarım 3
IE_ IE Seçmeli 3
IE580 Proje 0
Toplam
9
Genel Toplam
30
Tezli Program
Ders Kodu Ders Adı Kredi
1. Dönem
IE501 Doğrusal Programlama ve Uzantıları 3
IE561 Sistem Dinamiği 3
IE552 Uygulamalı İstatistik 3
Toplam
9
2. Dönem
IE504 Stokastik Süreçler 3
IE513 Gelir Yönetimi Kuramı ve Uygulamaları 3
IE511 Tedarik Zinciri ve Yönetiminde Sayısal Modeller 3
Toplam
9
3. Dönem
IE_ IE Seçmeli 3
IE500 Lisansüstü Seminer 0
IE590 Tez 0
Toplam
3
Genel Toplam
21

Endüstri Mühendisliği - Yöneylem Araştırması Yüksek Lisans Ders Programı (YAEM)

Ders Kodu Ders Adı Kredi Saatler
IE 500 Lisansüstü Seminer Kredisiz 0-1-0
IE 501 Doğrusal Programlama ve Uzantıları 3 3-0-0
IE 502 Çizge Kuramı ve Ağ Akışları 3 3-0-0
IE 503 Meta Sezgisel Algoritmalar 3 3-0-0
IE 504 Stokastik Süreçler 3 3-0-0
IE 505 Kuyruk Kuramı ve Uygulamaları 3 3-0-0
IE 506 Doğrusal Olmayan Programlama 3 3-0-0
IE 508 Sıralama ve Çizelgeleme 3 3-0-0
IE 511 Tedarik Zinciri ve Yönetiminde Sayısal Modeller 3 3-0-0
IE 512 Karar Destek Sistemleri 3 3-0-0
IE 513 Gelir Yönetimi Kuramı ve Uygulamaları 3 3-0-0
IE 522 Tesis Lojistiği 3 3-0-0
IE 531 Kalite ve Verimlilik için Tasarım 3 3-0-0
IE 541 Yer Seçimi Analizi 3 3-0-0
IE 552 Uygulamalı İstatistik 3 3-0-0
IE 561 Sistem Dinamiği 3 3-0-0
IE 580 Dönem Projesi Kredisiz -
IE 581 - IE 589 Endüstri Mühendisliğinde Özel Konular I - IX 3 3-0-0
IE 590 Yüksek Lisans Tezi Kredisiz -
Saatler(T-P-L) T:Teorik P:Problem Saati L:Laboratuvar

İlgili Dosyalar