Elektronik Yan Dal Programı

Elektronik Yan Dal Programı

İnşaat Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Fizik, Enformasyon Teknolojileri ve Matematik lisans programlarında öğrenim gören öğrenciler içindir.

Dersin kodu Dersin adı Kredi
EE 221 Devre Kuramı I 4
EE 222 Devre Kuramı II 4
EE 224 Elektrik Devreleri Lab. 1
EE 232
Elektronik I 4
EE 240 Mantık Devreleri Tasarımı 3
EE 242 Mantık Devreleri Tasarımı Lab.
1
EE 333 Elektronik Laboratuvarı 1
EE 336 Elektronik II 4
Toplam
22

* Yandal Programları kapsamında yukarıda listelenen derslerden bazılarının (veya eşdeğer kabul edilenlerin*) öğrencinin kendi ana dal programında alınması durumunda, bu derslerden muafiyet verilir. Ancak YAP kapsamında öğrencinin kendi ana dal programına sayılmayacak en az 18 kredilik EE kodlu dersi tamamlaması esastır. Bu durumda, en az 18 kredilik YAP kredi yükü, YAP danışmanının onayıyla diğer EE kodlu dersler alınarak tamamlanır.

* YAP Kapsamında muafiyet verilen eşdeğer dersler:

YAP Dersi Muafiyet Verilen Ders
EE 221 EE 225(**)
EE 224 EE 227
EE 240 IT 204
EE 232
EE 335(**)
EE 333 EE 337

** EE 225 dersi EE 222'nin, EE 335 dersi EE 336'nin önkoşul şartını sağlamış kabul edilir.

İlgili Dosyalar