Projeler

Araştırma Ödülleri

Rabia Karakaya Polat

Tubitak, Marie Sklodowska–Curie Programı Bireysel Burslar Eşik Üstü Ödülü (2017)

Özlem Kayhan Pusane

TÜBİTAK Avrupa Birliği Çerçeve Programlarına Katılımı Özendirme Ödülü (2010)

Araştırma Projeleri

Proje yürütücüsü: Rabia Karakaya Polat

Proje başlığı:Syrian Refugees in Türkiye - Understanding Local Government Responses

Destekleyen kuruluş:British Academy

Türü:Newton Advanced Fellowship

Bütçe:£61,745

Süre:2018-2020

Proje yürütücüsü: Özlem Kayhan Pusane

Proje başlığı: Dış Politikada Değişim Süreci: Türkiye'nin Kuzey Irak Politikası Örneği

Destekleyen kuruluş: TÜBİTAK

Türü: Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı (3501)

Bütçe: 46,242.44

Süre: 2014-2016

Proje yürütücüsü: Ödül Celep

Proje başlığı: Türkiye'deki Siyasi Partilerde Parti İçi Demokrasinin Karşılaştırmalı İncelenmesi (Comparative Analysis of Intra-Party Democracy in the Political Parties of Türkiye)

Destekleyen kuruluş: Işık Üniversitesi

Bütçe: 17,200 TL

Süre: 2013-2015

Proje yürütücüsü: Özlem Kayhan Pusane

Proje başlığı: When Battlefield Success Leads to Effective Counterinsurgency: Searching for a Cross-Regional Theory [Askeri Başarı Teröre Karşı Ne Zaman Etkili Mücadele Sağlar: Bölgelerarası Bir Kuram Arayışı]

Destekleyen kuruluş: Avrupa Birliği 7. Çerçeve projesi

Türü: Marie Curie Uluslararası Yeniden Entegrasyon Hibesi,

Bütçe: €100,000

Süre: 2010-2014

Proje yürütücüsü: Seda Demiralp

Proje başlığı: İslami Ekonomik Aktörlere Bakış: Katılım Bankaları ve Mevduat Bankaları Arasında Karşılaştırmalı Bir Analiz

Destekleyen kuruluş: TÜBİTAK

Türü: Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1001)

Bütçe: 40,000 TL

Süre: 2011-2012

Proje yürütücüsü: Salih Bıçakcı

Proje başlığı: Azerbeycan ve Türkiye'de Bir Değişim ve Modernleşme Aracı Olarak Siyasi Karikatür

Destekleyen kuruluş: TÜBİTAK

Türü: Hızlı Destek Programı

Bütçe: 16,500 TL

Süre: 2007-2008

Işık Üniversitesi Bilimsel Araştırmaları Destekleme Fonu (BAP) tarafından desteklenen projeler

  • Salih Bıçakcı
    Ulusal Bilgi Güvenliği ve Siber Tehditler, 2009-2010
  • Ödül Celep ve Rabia Karakaya Polat
    2007 Genel Seçimlerinde Siyasi Partilerin İdeolojik Konumlandırılması', 2007-2009
  • Salih Bıçakcı ve Rabia Karakaya Polat
    Azerbeycan ve Türkiye'de Bir Değişim ve Modernleşme Aracı Olarak Siyasi Karikatür, 2006-2008

İlgili Dosyalar