Dr. Ögr. Üyesi İnci Zaim Gökbay

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi

Ofis No:
Ofis Tel
Faks No
:
:
E-Posta:inci.zaimisikun.edu.tr